Pazartesi, Mayıs 20, 2024
AnasayfaDinKadını Kendine Bağlamak için Aşk Duası

Kadını Kendine Bağlamak için Aşk Duası

Erkeklerin sevdiği kadınları kendine bağlayabilmeleri için aşk büyülerine veya aşk dualarına başvurmaları gerekir. Bu büyülerin veya duaların istenilen şekilde uygulanmasından sonra yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde erkekler sevdikleri ve aşık oldukları kadını kendilerine bağlayabilir.

Kadını Kendine Bağlamak İçin Neler Yapılmalı?

Kadını kendinize bağlamanız için öncelikle işinde uzman olan medyuma gitmeniz gerekir. Medyumlar aşık olduğunuz kadının özel eşyasının veya fotoğrafının üzerine aşk ve bağlama dualarını okur. Hazırlanan muskanın büyünün yapıldığı kişinin evinde saklanması gerekir. Bu aşk büyüsü sayesinde istediğiniz kadını kendinize aşık edebilirsiniz.

Kadını Kendine Bağlayan Ve Aşık Eden Dua Hangisidir?

Kadınların bir erkeğe aşık olması ve bağlanması için aşağıda verilen duanın okunması gerekir:

 • İnnî âmentü bi rabbiküm fesmeûn. Kîled hulil cennete kâle yâ leyte kavmî ya’lemûn. Bimâ ğaferalî rabbî ve cealenî minel mükremîn. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba’dihi min cündin mines semâi ve mâ künnâ münzilîn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm hâmidûn. Yâ hasraten alel ıbâdi mâ ye’tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehziûn. Elem yeravkem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim yâ yerciûn. Ve in küllün lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve âyetün lehümül erdul meytetü ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nehîlin ve a’nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn. Liye’külû min semerihi ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn. Sübhânellezî hakakal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ ya’lemûn. Ve âyatün lehümül leylü neslehu minhün nehâra fe izâ hüm muzlimûn. Veşşemsü tercî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm. Vel kamara kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm. Leşşemsü yenbeğî lehâ en tüdrikel kamara ve lel leylü sâbikun nehâri ve küllün fî felekin yesbehûn. Ve âyetün lehüm innâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn. Ve halaknâ lehüm min mislihi mâ yerkebûn. Ve in neşe’ nuğrikhüm felâ sarîha lehüm ve lâ hüm yünkazûn. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn. Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydiküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn. Ve mâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu”ridîn. Ve izâ kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü kâlellezîne keferû lillezîne âmenû enutımü men lev yeşâüllâhü etamehü in entüm illâ fî dalâlin mübîn. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbü ecib yâ Mîkâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ burkân sâmian mutîan bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis serîıl karîbil ma’bûdil müsteâni ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu mensa’ ve bi hakki fehtaytîl kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve aksemtü aleyküm yâ sudağyerâîl ”sehhirlî kulûb cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin.

Kadını Kendine Bağlayan Etkili Sözler Nelerdir?

Bir kadının bir erkeğe aşık olması ve ona bağlanması için aşağıda verilen duanın okunması gerekir. Bu dua aynı zamanda evliliklerde meydana gelen boşanma aşamalarının önüne geçer ve kadınların kocasına ve çocuklarına daha çok bağlanmasını sağlar:

 • ”Allahümme ya musahhiral kulübi sahhirli kalbe(fulan ibnü fülane/istenilen kişinin adı ve annesinin adı söylenir) hatta yeküne tahte emri ve yef’al külle ma üriydü bihavlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah.”

Ayrıca erkeği kendine bağlamak için aşk duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Kadını Kendine Bağlayan Dua Cuma Günü Nasıl Okunur?

Bir erkeğin sevdiği kadını kendine bağlaması için aşk dualarını Cuma günleri okuması gerekir. Cuma günleri Cuma namazını kıldıktan sonra aşağıda verilen duayı erkekler 41 defa okumalıdır:

 • “Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.”

Kadını 24 Saatte Bağlayan Dua Hangisidir?

24 saat içerisinde bir kadının bağlanabilmesi için aşk duasını okumaya geçmeden önce erkeklerin abdest alıp 2 rekat hacet namazını kılmaları gerekir. Daha sonra 41 defa zikir çekerek 3 defa aşağıda verilen duayı okumalıdırlar. Bu duanın gece yatmadan önce okunması duanın 1 gün sonra hemen kabul olmasında etkili olur:

 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin.

Kadını Kendine Bağlayan Dua Eve De Bağlar Mı?

Özellikle evliliklerde kadın ve erkeklerin arasındaki iletişimsizliğin ve sevgisizliğin önüne geçmek için aşağıda verilen duayo 7 tane küp şekerin üzerine okuyup kocanın karısına yedirmesi gerekir. Bu sayede kadın evine ve kocasına daha bağlı ve sevgi dolu olacaktır:

 • “İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün fe’yekün. Fe-subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun. Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.”

Kadını Kendine Düğüm İle Bağlama Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Düğüm büyüsü ile kadını bağlamak için cinlerden yardım alınır. Bu yüzden büyünün etkisi oldukça güçlüdür. Büyünün yapımı için işinde uzman olan medyumlara gitmek gerekir. Medyumlar bir tane halatın üzerine 41 adet düğüm atar. Büyülenmiş halatın kadının evinde kimsenin görmeyeceği bir yerde saklanması gerekir. 41 gün sonra kadının büyüyü yapan erkeğe köpekler gibi bağlandığı hemen fark edilir.  

Kadını Kendine Bağlamanın Etkileri Nelerdir?

Bir kadını erkeğe bağlamak için yapılan büyülerin çoğunda cinlerden yardım alınır. Cinlerin talimatları ile yapılan büyünün sonucunda büyünün etkisi altına giren kadının davranışında değişimler görülmeye başlar. Büyüyü yapan erkeğe deliler gibi aşık olur ve sürekli onu düşünmeye başlar. Sürekli olarak sizin yanınızda kalmak ister ve sizden ayrıldığında sizi her daim özler.

Kadını Kendine Bağlama Duası Etkili Mi?

Kadının bir erkeğe bağlanması için okunan duanın sonucunda etkileri kuvvetli bir şekilde ortaya çıkar. Sevdiğiniz kadının size olan ilgisi ve sevgisi daha çok artar. Bu sayede sonsuza kadar mutlu bir beraberlik sürdürmüş olursunuz. Aynı zamanda evlilik yolunda da ilk adımları atma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Kadını Kendine Bağlama Duasının Kabulü Nasıl Anlaşılır?

Kadının bir erkeğe bağlanması için okunan duanın veya yapılan büyünün sonucunda ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir:

 • Büyünün etkisinde olan kadın büyüyü yapan erkeği birdenbire düşünmeye başlar ve bir an önce onun yanında olmak için planlar yapar.
 • Kadın bütün sosyal çevresinden uzaklaşır ve sadece aşık olduğu adamın yanında olmak ister.
 • Büyünün etkisi altında olan kadının uyku sorunu olur. Sürekli olarak uykusunda uyanarak uykusu bölünür. Aynı zamanda vücudunda halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar ortaya çıkar.
 • Fiziksel olarak da sık sık baş ağrıları görülmeye başlar.

Kadını Kendine Bağlayıp Geri Döndüren Dua Nasıl Okunur?

Sizi terk etmiş giden eşinizi veya sevgilinizi kendinize yeniden bağlamak için okunacak geri döndürme duasını öncelikle abdest alarak okumanız gerekir. Bununla birlikte duayı okumaya geçmeden önce kimsenin olmadığı sessiz bir odaya geçmeniz gerekir. İçinizden iyi niyetlerde ve dileklerde bulunarak sadece eşinizin veya sevgilinizin size geri dönmesi amacı ile duayı okumalısınız. Duayı okuduğunuzu bir başkası bilmemelidir. Sadece sizin okumanız etkili olacaktır.

Kadını Kendine Bağlayıp Aldatmaması İçin Hangi Dua Okunur?

Sevdiğiniz kadının size bağlanması ve sizi hiçbir koşulda aldatmaması için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde okumanızda yarar vardır:

 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr. Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah.
 • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza.
RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?