Çarşamba, Mayıs 22, 2024
AnasayfaGayrimenkulEn Uygun Konut ve Ev Sigortası Fiyatları 2021-2022

En Uygun Konut ve Ev Sigortası Fiyatları 2021-2022

Konut Sigortası Nedir?

Konut Sigortası, ev ve içindeki eşyayı yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve kişiye özel bir paket sigorta uygulamasıdır. Konut Sigortası Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir. İşte konut poliçesi bu gibi durumlarda hayatınızı kolaylaştırır.

Konut Sigortası Zorunlu Mu?

Konut sigortası evinizi ve eşyalarınızı; deprem, yangın, hırsızlık ve su baskını gibi olabilecek bir sürü doğal ve yapay afetler e karşı ücret karşılığında garanti altına alan bir sigorta türüdür.

Konut sigortasının hiçbir zorunluluğu bulunmamakta ve isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta türüdür. Fakat yeni bir ev alırken kredi çekildiyse eğer, kredi çekilen banka, borç ödeme dönemi boyunca sizden zorunlu konut sigortası yapmanızı isteyebilir. Konut sigortası isteğe bağlı olmanın yanında herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat konut alırken kredi kullanılacak ise kredi çekilecek olan birçok banka kredi borcu ödendiği süre boyunca sigorta yapılmasını isteyebilmektedir. Zorunluluğu olmamasına rağmen evin güvencesi için gerekli olan bir sigorta türüdür.

Sigorta yaptırıldığı zaman evinizin başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında çıkan yüklü masrafları sizin yerinize sigorta şirketleri belirli teminatlar içerisinde karşılamaktadır. Ayrıca konut sigortası yaptırmak isteyen kişilerin kredi çekmiş oldukları bankadan sigorta yaptırmaları mecburi tutulmamıştır. Tüketici dilerse kendi isteği ile belirleyebileceği teminat seçenekleri daha uygun olan konut sigortasını seçebilmektedir.

Kredi işlemleri onaylandıktan sonra kredi temsilcisinin mutlaka tüketiciyi konut sigortası konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Sigortanın primlerinin belirlenmesi ise konutun özelliklerine bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Konut ve Eşya Sigortası Fiyatları Eylül 2021

Konut Sigortası Poliçe Sorgulama 

Hayat poliçe bilgilerinizi, poliçe anahtar bilgileri ve kimlik bilgisi ile sorgulayabileceğiniz ekrandır. Sorgu sonucunda, mevcut poliçe ve varsa önceki poliçe detay bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Kısa süreli konut hayat sigortası

Hayat sigortası; tazminat tutarı, sigortalı kalma süresi ve sigortalının yaşı arttıkça fiyatlarda el yakmaya başlıyor. Konut kredilerinde tutar ve dolayısıylada vade fazla. Peki hayat sigortası, konut kredilerinde de zorunlu mu? Zorunlu değil isteğe bağlı! Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Satıştan Kaçınma’ başlığı altında yer alan Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz. Diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır’ibaresi.
Konut sigortası teklif al, ev sigortası teklif al

Konut Sigortası Hasar Ödemesi 

  • Konut sigortası poliçesi sahibi sigortalının evinde hasar meydana gelmesi durumunda hasar bildirimi yapılır.
  • Hasar sigorta firmasına bildirildikten sonra, konut hasarı tutanağı tutulur.
  • Tutanakta belirtilen tüm beyanların gerçek ve o anki durumu yansıtır şekilde olması önemlidir. Verilen bilgilerin doğru olmaması durumunda konut sigortası fesh edilerek geçersiz hale getirilebilir.
  • Yanlış beyanlarla poliçe devam etse dahi daha sonra karşılaşacak hasarlar kısmen ya da tamamen reddedilebilir.
  • Tutanağın eksiksiz olarak doldurulmasından sonra ekspertiz işlemleri gerçekleştirilir.
  • Hasar tutarı tarafların anlaşmasıyla belirlendikten sonra hasar ödemesi daha çabuk sonuç verir. Uğramış olunan zararın en iyi şekilde karşılanması ve poliçenin devam etmesi için, tutanakta belirtmiş olunan tüm beyanların doğru olması önemlidir.

Konut Sigortası Hasar Ödeme Süresi 

Sigortalı hasar bildirimi yaptıktan sonra süreç; eksper atama, evrak inceleme, ve hasar tazminatı ödemesi şeklinde ilerler. Sigorta şirketi; hasar ihbarı ve oluşan hasara göre sigortalının teslim ettiği belgelerin kendisine verilmesinden en geç 15 gün içinde hasarı ve tazminat tutarını belirleyip sigortalıya bilgi vermesi gerekir. Dosyaya onay gelmesinin ardından ortalama 30 iş günü içerisinde sigortalıya hasar ödemesi yapılır.

En Uygun Konut ve Ev Sigortası Fiyatları 2021-2022

Konut sigortasıyla ilgili aramalar önemli artış gösterdi. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle konut satışları artarken, konut sahipleri ‘konut sigortaları’ hakkında araştırma yapmaya başladı. İnternet üzerinden konut sigortası ve eşya sigortası aramaları son bir ayda artış gösterdi. Konut sigortasıyla ilgi en önemli unsur pahalı olmasıdır. 140 TL’ye konut sigortası yaptırmak mümkün. hesapkurdu.com’un araştırmasına göre 200-250 bin TL’lik bir konut ve 100 bin TL’ye kadar eşya teminatı için ortalama; 140 TL olarak dikkat çekiyor. 200 ila 250 bin TL konut ve 100 bin TL’ye kadar eşya teminatı için alınan tekliflerin ortalaması ise yıllık 250 TL olabilmektedir. Kiracılar için avantaj sunan eşya sigortasında 100 bin TL’lik teminat için ise yıllık prim ortalaması 175 TL şeklinde kaydedildi.

Konut Sigortası İtiraz Dilekçesi

Konut kredisi kullanırken, tüketiciye bazı zorunlu olmayan sigortalar da yapılıyor. Aslında kanunen isteğe bağlı olarak yapılması gereken sigortalar, tüketiciye zorunluymuş gibi gösterilerek, sigortanın yapılması sağlanıyor. Ancak konut kredisinde DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) zorunlu olup, diğer sigortalardan olan bireysel yaşam sigortası (hayat sigortası) ve konut sigortasının herhangi bir zorunluluğu bulunmuyor. Bu şekilde konut sigortası kullanan tüketiciler sözleşmenin iptalini isteyebiliyor. Peki, konut sigortası nasıl iptal edilir?

Konut sigortasının iptali için bir dilekçe ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na müracaat edilebiliyor.

Konut Sigortası İptali Dava Örneği

T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) 

Esas-Karar No: 2010/462 

Esas – 2011/1081

TÜRK MİLLETİ ADINA 

GEREKÇELİ KARAR

E SAS NO : 2010/462 

KARAR NO : 2011/1081 

HAKİM : ÖMÜR AKIN 40068 

KATİP : EBRU AKSU 100123 

DAVACI : KUBİLAY ÖZKAYA –  İl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Merkez/ KIRKLARELİ 

DAVALI : ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ – Merkez Merkez/ KIRKLARELİ 

VEKİLİ : Av. BORA TERZİ – Gençlik Mah.Güneş Sok.No:16/11 Lüleburgaz/ KIRKLARELİ 

DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı 

DAVA TARİHİ : 30/07/2010 

KARAR TARİHİ : 27/12/2011 

Davacı 30/07/2010 havale tarihli dava dilekçesinde; 

Kırklareli ili tüketici sorunları hakem heyetinin 28/06/2010 tarih ve 2010/120 sayılı kararını ilgili yasa hükümlerini, yargıtay içtihatlarını dikkata almadan ve yüzeysel olarak değerlendirilip verdiğini düzenlenen konut finansman kredi sözleşmesinin matbu olup maddeleri üzerinde müzakare imkanı tanınmadığını bunun da ilgili yasa hükümlerine aykırılık oluşturduğunu, banka şubesinin savunmasında ön bilgi verildiğini ve müzakere edilmesini belirtmesine rağmen bunun böyle olmadığını sözleşme ve eklerinin alelacele kullanıcılara imzalatıldığını, bu nedenle tüketici sorunları hakem heyeti başkanlığının 28/06/2010 tarihl ve 2010/120 sayılı kararının kaldırılmasına 17/03/2010 tarihli refinansman yapılan konut finansman kredi sözleşmesinin yasalara usul ve esaslara aykırı tesis edilen sigortalar ile ilgili maddelerin iptaline geri ödeme bitimine kadar dask sigortası dışındaki usulsüz ve geçersiz sigortaların yapılmaması ile 500,24 TL nin iadesini yargılama giderlerinin davalı tarafta bırakılmasını talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili 01/02/2011 tarihli cevap dilekçesi ile davacı müvekkilinin bankadan talep ettiği bireysel krediye ilişkin olarak düzenlediği bireysel kredi başvuru formunda ” kullandığım kredinin hayat sigortasını peşin olarak bankaya yatırmak istiyorum” şeklinde beyanda bulunduğunu, bizzat kendisinin hayat sigortası yapılmasını istediğini bu nedenlerle davacı tarafın davasının reddine tüm yargılama ve harç ve masrafların ve avukatlık ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir. 

Dosya İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk mahkemesine bir hukukçu ve bir mali müşavirden oluşan bilirkişi kurulundan rapor aldırılmak üzere gönderilmiş ve bilirkişi kurulu 14/11/2011 havale tarihli bilirkişi raporu ile tarfalar arasında konut kredisi finansmanı amacı ile düzenlediği anlaşılan 25/03/2008 tarihli Bireysel kredi sözleşmesinin 15. maddesinde kredinin hayat sigortasının ve konut sigortasının yaptırılarak primlerinin ödenmesi hususunun kredi kullananın mükellefiyeti olduğu hükmünü içermesi ve 17/03/2010 kredi revize (sabit taksitli konut finansmanı sözleşmesi) sözleşmesinin eki olan taksit tablosunda “iş bu geri ödeme planı tediye fişi Kubiley Özkaya ile imzalanan 25/03/2008 tarihli sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır” ibaresinin el ile yazılarak imzalanmış bulunması, keza kullandırılan kredinin 5582 sayılı Mortgage (Tutsat) yasası kapsamında bulunması nedeniyle davalı bankanın kullandırılan kredi için hayat sigortası ve ipotekli konut içinde konutsigortası yaptırarak primlerini kredi kullanandan (davacıdan) talep etme hakkının bulunduğu görüşünde olduklarını raporunda bildirmişlerdir. 

Açılmış olan dava taraflar arasında 17/03/2010 tarihinde ve finansmanı yapılan konut finansman kredi sözleşmesinin dask hariç olmak üzere diğer banka tarafından resen yaptırılan sigortaların iptali isteminin reddine ilişkin tüketici sorunları hakem heyetinin 01/06/2010 günlü kararının iptali istemli davadır. 

Yapılan yargılama toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre davacı kubilay özkaya ile davalı ziraat bankası arasında 25/03/2008 tarihli bireysel kredi sözleşmesi akdetildiği ve aylık 1,30 faiz oranı ve 84 ay vade ile 30000 TL konut finansmanı için bireysel kredi kullandırıldığı müteakip 17/03/2010 tarihinde konut kredisinin sabit faizli konut finansmanı sözleşmesi ile revize edildiği ve 25610 TL lik bakiye borcun 60 ay vade ve aylık %0,99 faiz oranı ile yeniden yapılandırıldığı taraflar arasında akdedilmiş bulunan 25/03/2008 tarihli sözleşmenin 15 maddesinde verilen kredinin hayat sigortasının yaptırılmasının zorunlu olduğu ve ipotek alınan gayrimenkulun de sigortasının da yaptırılmasının ve primlerinin de ödenmesine ilişkin sigorta koşullarının da hüküm altına alındığı ve kredi kullananan tarafa yükümlülük getirdiği kredi talebine ilişktin 24/03/2008 tarihli başvuru formunda davalı taraf hayat sigortası primini peşin olarak ödeyceğini beyan ettiği ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kredi müracaat formunu imzaladığı, her ne kadar görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti 25/03/2008 tarihli kredi sözleşmesinin 15 maddesini 17/03/2010 tarihli revize sözleşmesinin dayanak tutarak davalı bankanın uygulamasının yerinde olduğunu beyan etmiş ise de toplanan delillere göre bilirkişi heyetinin görüşünün yerinde olmadığı zorunlu olarak ve tüketici müzakere edilmeden yaptırılan hayat sigortasının ve konut sigortasının tüketici aleyhine haksız şart niteliğinde olduğu her ne kadar tüketicinin imzası ile teyit edildiği iddia edilse de uygulamada banka ile tüketicinin eşit ve müzakere edebilir durumda olmadığı konut finansman kredisi almak zorunda olan tüketicinin her türlü şartı kabul ettiğinin bilinen gerkçek olduğu kısacası bankanın uygulamasının tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında haksız şart niteliğnide olduğu anlaşılmakla davanın kabulü yönünde aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 

GEREKÇELİ KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlere göre; 

Davacı tarafından 30.07.2010 havale tarihi ile açılmış olan davaya ilişkin yapılan açık yargılama sonunda; 

Usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılan Kırklareli ili tüketici sorunlrı hakem heyeti başkanlığının 28/06/2010 tarih 2010/120 sayılı kararının İPTALİNE, 

502,04 TL nin davacıya iadesine, 

Alınması gerekli 29,00 TL harcın davalıdan tahsiline, 

Davacı tarafından yapılan dosyada sarf ve evrakı mevcut 473,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, 

İlişkin davacı ile davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinde itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Birevim Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Fuzulev Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Konut Birikim Hesabı Açan Bankalar

Emeklilere En Uygun Konut Kredisi Veren Bankalar 2021

Demir Grup İnşaat İş İlanları ve İş Başvuru Formu

Oto Ekspertiz Açmak

RELATED ARTICLES

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?