Çarşamba, Nisan 17, 2024
AnasayfaGenelİntihar Etmek Günah Mıdır?

İntihar Etmek Günah Mıdır?

İntihar dinimizde caiz olmayan bir durumdur. İntihar etmek Allah’ın verdiği canı bir insanın kendisinin almasıdır.

İntihar Dinimizde Nasıl Karşılanır?

İntihar eden biri Müslümanlıktan çıkmaz. Fakat dinimizde Kur’an’da intihar ile ilgili  sözler yer almaktadır:

 • “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız.”
 • “Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah’a pek kolaydır.”
 • “Kim de bir mü’mini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve büyük bir azab hazırlamıştır.”
 • “(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini (onunla) boğar, dünyada kendisini vuran, cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur).”
 • “Kim kendisini bir dağın tepesinden atar da ölürse, cehennem ateşinde de ebedî olarak böyle (azap) görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse, cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devâmlı ceza çeker.”
 • “Sizden önce geçen ümmetlerden bir kişi vardı. Onun vücudunda bir yarası vardı. Kangren haline gelmişti. O yaranın elem ve ızdırabına dayanamayıp, bir bıçak almış da onunla elini kesmişti. Fakat kan bir türlü kesilmemiş nihayet ölmüştü. Yüce Allah; kulum kendi kendine ölüme teşebbüs ederek benim önüme geçti. Ben de ona cenneti haram kıldım”.
 • “Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bunlardan biri de, haklı durumlar müstesnâ, Allah’ın haram kıldığı bir cana kıymaktır.

Dövme haram ya da günah mıdır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

İntihar Eden Hangi Ruh Halindedir?

İntihar edenler ağır depresyon halindedir. Genellikle ilaç ya da alkol kullanımı ile birlikte intihara eğilim de artar. Depresyonda olanlarda görülen davranışlar şöyledir:

 • Sürekli uyuma hali
 • Çok yemek yeme ya da iştahsızlık
 • Sürekli huzursuz olma
 • Aşırı mutsuzluk
 • Olaylardan zevk alamama
 • Kendini yalnız hissetme

İntihar Edenin Arkasından Hangi Dua Okunur?

İntihar eden için okunan dua şöyledir:

 • E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Minhâ haleknâküm ve fîhâ nü’îdüküm ve minhâ nuhricüküm târeten uhrâ.
 • Allâhümme fağfir lehû verhamhü inneke ente’l- ğafûrü’r-rahîm. Allâhümme’ğfirlî ve lehû ve a’kıbnî minhü ‘ukben haseneten. Allâhümme’ğfir lehû verhamhu ve ‘âfihî va’fü ‘anhü ve ekrim nüzülehû ve vessi’ medhalehû vağsil-hu bi’l-mâi ve’ş-selci ve’l-beredi ve nakkihî mine’l-hatâyâ kemâ yunakka’s-sevbü’l-ebyedu mine’d-denes, Ve ebdilhü dâran hayran min dârihî ve ehlen hayran min ehlihî ve zevcen hayran min zevcihî. Ve edhılhü’l-cennete ve e’ızhü min ‘azâbi’l-kabri ev min ‘azâbi’n-nâr. Allâhümme’ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî ale’l-îmân ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ‘ale’l-İslâmi. Allâhümme lâ tahrimnâ ecrehû ve lâ tüdillenâ ba’dehû.
 • Yâsin Vel kur’ânil hakim İnneke le minel murselin Âlâ siratim mustâkim Tenzilel azizir rahim Li tunzira kavmem mâ unzira âbâuhum fehum ğafilun Le kâd hâkkâl kâvlu âlâ ekserihim fehum lâ yu’minun İnnâ ceâlnâ fi â’nâkihim âğlâlen fe hiye ilel ezkâni fehum mukmehun Ve ceâlnâ mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynâhum fehum lâ yubsirun Ve sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minun İnnemâ tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğaybi fe beşşirhu bi mâğfirativ ve ecrin kerim İnnâ nâhnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemu ve âsârahum ve kulle şey’in âhsâynâhu fi imâmim mubin

İntihar Eden İçin Nasıl Dua Okunmalı?

İntihar edenlerin arkasından dua okunurken öncelikle abdest alınmalıdır. Namazdan sonra ve dini gecelerde ölüler için dua etmeyi unutmamak gerekir. Dua edildiği zaman onların ruhlarına gider ve hissederler.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?