asd
Cuma, Temmuz 19, 2024
Anasayfaİş ve KariyerZabıt Katibi Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? 2021 Maaşları

Zabıt Katibi Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? 2021 Maaşları

2021 zabıt katibi olmanın şartları karşılandığı zaman bu yıl içinde başvuru yapılıp devlet memuru olunabilir. 2021 zabıt katibi olanlar Hukuki açıdan yönetmeliklerin ön gördüğü cezai mahkemelerde yazı işleri müdürlüğünde görevli memurlardan oluşur. Zabıt katibi olmak için;

 • En az lise mezunu olmak
 • TC. vatandaşı olmak
 • Lisans, ön lisans baz alınarak KPSS ye giriş yılı itibari ile 35 yaşından büyük olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ilişiğinin olmaması
 • Ön lisans ya da lisans adayları için hukuk fakültesi ve adalet yüksek okulu gibi alanlardan mezun olmak
 • KPSS’den alınan puanın sınırın altında olmaması

gerekir. Bu şartlar yerine getirilirse eğer zabıt katibi olunabilir. Adalet bakanlığı tarafından yayınlanan güncel ilanlardan yola çıkarak gerekli başvurular yapılabilir. Alınan her başvuru sadece adalet bakanlığı bünyesinde çalışmayı gerektirir.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur 2021

2021 zabıt katibi olmak için gerekli şartların sağlanması gerekir. Bu alanda memurluk yapmak isteyenler için eğer bölüm bazlı üniversite mezunu ise ekstra bir belge istenmez. Başvuru yapacak okullar da şu şekilde sıralanır;

 • Bilgisayar alanında fakülte ya da yüksek okul mezunu olanlar
 • Adalet meslek yüksek okulu mezunları
 • Meslek yüksek okulundan mezun olanlar
 • Adalet meslek lisesi mezunları
 • Dengi olan diğer okullardan bilgisayar veya ticaret mezunu olanlar
 • Bunlar dışında mezun olanlar için bilgisayar ya da daktilo sertifikasının olması gerekir.

Yukarıda satılan okullar baz alınarak bu okullardan ya da dengi olan diğer okullardan mezun olanlar başvurabilir. İlk etapta alanında mezun olanlar tercih edilir. Ancak sonraki etapta kurs bazlı olarak sertifika sahibi olanlar memur olabilir. Atama yolu ile memuriyetliğine başlayan bireyler kamunun sağladığı birçok haktan da yararlanabilir. Memur olarak atanan bir kişi ilerleyen yıllarda il değişiminde de bulunabilir. Atama sürecinde ön lisans, lisans ve orta okul mezunlarının kademeleri de birbirinden farklı olur.

Zabıt Katibi Nedir Nasıl Olunur?

Zabıt katibi mesleği nedir denildiği zaman devletin hukuki alanında yazı işleri memuru olarak görev alan kişiler cevabı verilebilir. Memur olmak için KPSS sınavına girmiş olmak bir zorunluluktur. Lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93 ve lise mezunları için de P94 puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekir. 70 in üzerinde puan alınırsa başvuru yapılabilir. Zabıt katipliği başvurusu için hem uygulamalı hem de sözlü sınav devreye girer. Bu sınavlar KPSS sınavından ayrı olarak yapılır. Uygulamalı sınavda ilk olarak hızlı daktilo yazma becerisine bakılır. Sunulan 3 dakika boyunca verilen metnin yazılması süreci devreye girer. Bu şekilde yazılması gereken kelime sayısı en az 90 ve üzeri olmalıdır. Metinlerin ne olacağı sınav komisyonu tarafından belirlenir. Uygulamalı sınavdan başarılı olanlar sonrasında sözlü sınava giriş hakkı kazanır. Sözlü sınavda her zaman belirli konular seçilip bu konular üzerine sınav yapılır. Bu konular şu şekilde sıralanabilir.

 • Atanacak olan kadronun mesleki gerekliliği hakkında bilgiler (40)
 • Atatürk ilke ve inkılapları (20)
 • Genel kültür hakkında (20)
 • Bir konuyu kavrama ve anlama becerisi (20)

Bu puanlama yapılarak başvuran kişiye göre sıralama çıkartılır. Bu sıralamaya göre başarı durumu göz önünde tutularak ataması yapılır. Tüm bu kriterler sağlandığı zaman atama başarılı bir şekilde gerçekleşir.

Ysk Zabıt Kabini Nasıl Olunur?

Ysk alanında zabıt katibi olmak için adliye alanında sunulan başvuru koşullarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Şartlar yerine getirildiği zaman ilgili alanlara başvuru yapılabilir. 2021 zabıt katibi olmanın koşulları içinde KPSS den en az 70 puanın alınması bir zorunluluktur. 70 puan ve üzerinde olan bireyler için daha başarılı sonuçlar ortaya çıkar. Alımlar 2021 yılının ilk aylarında olacaktır. Katiplik için alınacak sayı daha önceden ilan edilir. Bu sayıya göre uygulamalı ve sözlü sınava çağrılan bireylerin sayısı onun onlarca katını oluşturur. Yani bir kurum 10 kişilik bir alım yapacağı zaman 200 kişiyi sınava tabii tutabilir. Genellikle 20 katı kadar aday sınavlara çağrılır. Adayların sınavlara göre genel sınav sonuçlarının yanı sıra mesleğe karşı uygunluğu da önem taşır. Hızlı daktilo yazma ve anladıklarını yetenekli bir şekilde ifade etme önem taşır. Özellikle hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulundan mezun olanlar için daha fazla seçim hakkı tanınır.

Ayrıca Bordo Bereli nasıl olunur? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Zabıt Katibi Olmak Süreci

Zabıt katibi olma aşaması için ilk etapta KPSS nin ilgili alanlarında en az 70 puan almak gerekir. İkinci aşamada ise mülakata çağrılması gerekir. Mülakat uygulamalı ve sözlü olarak ikiye ayrılır. Uygulamalı sınavdan da başarı sağlanırsa eğer sözlü sınava giriş hakkı kazanılır. Sözlü sınavdan da gerekli başarı sağlanırsa eğer atama işlemi gerçekleşir. Ancak bu aşamada başvuran kişinin meslek hakkında donanıma sahip olması gerekir. Adalet ya da hukuk alanından mezun olmak başvurana avantaj sağlar. Bunun yanı sıra lise bazında adalet ya da bilgisayar alanında mezun olmak gerekir. Tüm bunların dışında olan bireyler ise bilgisayar ve daktilo alanında kurs sertifikasına sahip olmalıdır. Mesleki yeterlilik varsa eğer mülakata çağrılır. Mesleki yeterlilik bu alanda oldukça önemlidir. Çünkü yazı işleri alanında daktilo ve bilgisayar bilgisine sahip olmak gerekir. Bu tür bilgiler mesleki açıdan işlemleri daha hızlı ilerletir. Alanında deneyimsiz olan bir birey daktilo gibi aktif bir iş sürecinde başarı sağlamaz. Bu yüzden uygulamalı ve sözlü sınavlar devreye girer. Bu sınavlar birçok kurum tarafından daha önemli görülür.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olmak için KPSS nin ilgili puan türlerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözleşmeli olarak çalışmak için 2021 yılında açılacak kadrolara başvuru yapılır. Bu kadrolarda sözleşmeli ibaresi yazılıdır. Sözleşmeli demek devletin senin için uygun gördüğü bir ilde ve branşta yine devletin ön gördüğü yıllar baz alınarak çalışma prensibini kapsar. Bunu kabul etmek için atanacak kişiye bir belge ibraz edilir. Bu belge imzalandıktan sonra zabıt katibi olarak sözleşmeli olmak şartı ile atama yapılır. Başvuran sözleşmeli olarak atandığı yılları doldurduktan sonra normal devlet memurluğu dalına geçiş yapar. Yani sözleşme süreci fesh edildikten sonra işsiz kalma gibi bir durum yaşanmaz. Diğer memur adaylar gibi normal kadrolarda ve sözleşmeli olmamak koşulu ile çalışma imkanı sunulur. İlk etapta sözleşmeli olarak çalışan bir birey maaş bazında atanmış kadrolardakilerden az maaş alır. Ancak normal düzeyde memurluk kadrosuna atama işlemi yapıldıktan sonra maaşları da atanmış bir bireyin maaşı ile aynı olur. Sözleşmeli olarak açılacak kadrolar ve atanacak sayılar bu yıl ilk aylarda web sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Zabıt Katibi Olmanın Şartları Nelerdir?

Zabıt katibi olmanın genel koşulları arasında zabıt katibi olmak için bu alanda gerekli yeterliliğe sahip olmak en büyük koşul olarak görülür. Mesleğin verdiği yükümlülükleri yerine getirmek mesleğe başlayacaklar için daha kolaylaştırıcı rol oynar. Sadece KPSS den gerekli puanı almak yetmez. Mesleğin verdiği yükümlülükler ve yetenek mevcutsa eğer işinde ilerleme ve başarı sağlama daha kolay olur. Bu yüzden iki aşamalı bir sınav burada ön plana çıkar. Adalet alanında yapılan atamalarda uygulamalı ve sözlü sınavın uygulanması mesleki yeterlilik ile ilgili bir durumdur. Hem başarı hem de mesleki yeterliliği bulunan bir aday kolaylıkla devlet memuru olarak atanabilir. Genellikle adalet alanında diğer memurluklara göre bazı ayrışmalar öne çıkar. Bu ayrışmalardan biri başvuranın meslek hakkında donanıma sahip olma zorunluluğudur. Diğer memurluklarda sadece lisans mezunu olmak yeterlidir. Ancak adalet alanında lisans ya da ön lisans mezunu olmak için adalete bağlı bir fakülteden mezun olmak koşulu öne çıkar. Hatta orta okuldan bile mezun olan bir aday başvuracaksa eğer onda sertifika ve belge koşulu aranır.

Zabıt Katipliği Görevleri

Zabıt katipliği mesleki görevleri hakkında şunlar sıralanır;

 • Mahkeme sürecinde ortaya çıkan tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve bunu dosyaya eklemek,
 • Dosyaların karışmasını önlemek,
 • Duruşmalara bilhassa katılarak hakim emri altında tahkikat tutanağını dosyaya geçirmek,
 • Mahkeme dışında hakim huzurunda yapılacak işlemlerde tutanak için hazır bulunmak,
 • Cevabı zamanında gelmemiş olan müzekkerelerin takibini yapmak,
 • Gerekirse mahkeme mührünü basıp hakime imzalatmak,
 • Açılan her dava için düzenli olarak ayrı bir dosya sunmak,
 • Tebligat işlemlerini yerine getirmek,
 • Tutuklu olan sanığa duruşma gün ve saatini yazılı bir şekilde sunmak,
 • Duruşma günü için daha önceden liste hazırlamak,
 • Mahkemede ara kararların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Keşif, otopsi ve yer gösterme gibi durumlarda hazır bulunmak,
 • İşi bitmiş veya sonlanmış dosyaları arşive koymak.

Tüm bunlar katibin asli görevleri arasında bulunur. Üstelik her biri zorunluluk olarak katibe verilir. Tüm bu görevler mahkemede hakimlerce katibe sunulur. Her mahkeme ve duruşma esnasında bu görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

Zabıt Katibi Maaşı 2021

2021 yılı zabıt katipliği net maaşları açıklanan Ocak ayı zammı ile 3830 lira olmuştur. Daha önceden 3568 TL olan maaş son Ocak ayı zammı ile 3830’a yükseldi. 2021 yılı ile tüm zabıt katibi net maaşları bu doğrultuda ödenir. TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüm memur maaşlarında yüzde 7.36 lık bir zam oranı meydana geldi. Zamlarla birlikte yapılacak olan ödemeler ise 15 Ocak itibari ile hesaplara yatırılacaktır. Enflasyon ve tüfe oranlarının da eklenmesi ile ortaya çıkan bu zam 2021 yılının ilk zammıdır. İlerleyen aşamada zamların olup olmayacağı ise şuan gündemde yoktur. Yapılan bu zamlarla beraber zabıt katibi maaşında 262 TL gibi miktar artışı yaşanmıştır.

Zabıt Katibi Alımı 2021 Ne Zaman?

2021 zabıt katibi alım ilanları 202o yılında KPSS puanları da baz alınarak tam 10 bin personelin alınması bekleniyor. Açıklanan tercihlerle birlikte kadrolu olarak 10 bin atama beklenirken 2021 yılı içinde sonraki süreçlerde de aynı şekilde atamanın olup olmayacağı şimdilik merak konusu. Zabit katibi olmak için KPSS den en az 70 ve üzerinde almak gerek. Gerekli koşullar sağladıktan sonra atama işlemi de rahatlıkla yapılır. 2021 zabıt katibi alım ilanları web sitesinde yayınlanacak ilanlarla herkese duyurulacaktır. Hem normal hem de sözleşmeli olmak koşulu ile 2021 yılında da atamaların devam edeceği söyleniyor. Zabıt katibi olmak için başvuracak adayların süreci daha yakından takip etmesi önem taşır. Açıklanan ilanlarla birlikte başvuru süreci ve tarihi hakkında da net bilgilere ulaşılacaktır. Bunun için adalet bakanlığının açacağı kadroların duyurusu şu anlık beklemede. Aday olmak isteyen yüzlerce zabit katibi gözlerini ilanlara çevirmiş durumda.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?