asd
Cumartesi, Temmuz 20, 2024
Anasayfaİş ve KariyerKöy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri

Köy Korucusu Olma Şartları ve Başvuru Yeri

Devlet kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için yeni bir iş imkanı sunmaya başlıyor. Hepimizin bildiği gibi, ülkemizin terör saldırılarına uğradığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da köy korucuları çalışmaktadır. Terörle mücadeleye katılmak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 20.000’den fazla yeni köy korucusunun işe alınacağı açıklandı. Son yıllarda yapılan yönetmeliklere göre geçici köy korucusunun adı güvenlik görevlisi olarak değiştirilmiş ve personelle birlikte birçok hak verilmiştir. Bu bağlamda kısal kesimdeki vatandaşlar köy koruyucusu olmak için başvurabilecekler. Peki köy korucusu olmak için koşullar nelerdir? Bu yazıda köy koruyucusu olmak için bilmeniz gereken her şeyden bahsettik. Yeni çıkarılan kararnamede belirtilen şartlara göre, belirtilen şartlarda görevden alınan ve maaşları ödenen geçici köy korucuları, 30 yaşın altındaki bir çocuğu babasının kardeşinin yerine aynı ikametgahta görevine devam ettirebilir.

Köy Korucusu Olmak İçin İstenen Şartlar

Devlet tarafından köy koruyucusu olmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı koşullar vardır. Köy koruyucusu olmak isteyen vatandaşların yerine getirmesi gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkçe bilen,
 • Askerlik hizmetini bitirmiş olan,
 • 22 yaşını doldurmamış veya 60 yaşını geçmemiş olan,
 • Kamu haklarından mahrum kalmamış olan,
 • Hükümlü olmamış ,
 • Yıkıcı, bölücü ve gerici faaliyetlere katılmamış olan,
 • Herkes tarafından iyi tanınmış olmak ve köyde kavgaya karışmamış olmak,
 • Çalışacağı köyde hayatını sürdürüyor olmak,
 • Görevlerini yerine getirmesini engelleyecek bedensel ve ruhsal sağlık veya bedensel yaralanma nedeniyle herhangi bir engelinin olmadığını tıbbi raporla kanıtlamış olmak.

Yukarıdaki koşulları yerine getiren vatandaşlar köy koruyucusu olmak için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda, Türkiye’nin diğer bölgelerinde terörle mücadele için çıkarılan bu kanun ile yeni koruyucular atanacaktır.

Köy Korucuları İçin Emeklilik Şartları

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi köy koruyucularının da emeklilik imkanları bulunmaktadır. Köy korucuları için emeklilik durumları ve koşulları yeni çıkarılan kanunlarla desteklenmiştir. Geçen yıl 22 Kasım’da çıkarılan 29896 ve 678 sayılı Kararnamelerde, geçici köy korucuları güvenlik görevlileri olarak yeniden adlandırılmış ve aşağıdaki haklara sahip olmuşlardır. 49 yaşın üzerindeki köy korucuları 22 Kasım’dan itibaren altı ay içinde görevden alınacak ve kalan avans ücretleri geri alınmayacak. Diğer bir deyişle, 22 Mayıs’a kadar 49 yaş ve üstü geçici köylüler işten çıkarılacak. 44 yaşını doldurmuş 50 yaşını geçmemiş olan korucular, hizmet süreleri 15 yıl veya daha fazla olmak koşuluyla 22 Mayıs’a kadar görevden alınacak ve ön ödemeli ücretleri geri alınmayacak. Her iki durumda da geçici köy korucuları emekliye ayrılma hakkına sahiptir. Bu şartlara göre görevden alınan köy korucularına devlet tarafından emeklilik maaşı ödenir 15 yıldan az ve 50 yaşın altında görev yapan köy korucularının hizmet yılı 15 yıl olarak kabul edilir. Yani köy korucusu gerekirse 5 yıl çalışmış olsun bu maddeye göre emekli maaşını 15 yıla göre alacaktır.

Köy Korucularına Tazminat Ödenir mi?

Yeni çıkarılan kanun hükümlerine göre, ihraç edilen köy koruyucularına tazminat ödenecek. Aşağıdaki madde tazminatın hesaplanmasına dayanacaktır. 1. maddenin (b) fıkrası uyarınca ihraç edilen güvenlik personeli, bu Kanunun 16. maddesi hükümlerine göre, işten çıkarılma tarihinden itibaren ayın başından işten çıkarılma tarihinden itibaren ay sayısına kadar, 50 yaşından itibaren ödeme alacaklardır. En son aylık maaş ve işten çıkarılma tarihinden sonraki ayın başlangıcı dahil olmak üzere, başlangıçtan bu yana geçen gün sayısı. Tazminat, tek seferde ödenen ilk emekli maaşı arasındaki farkın yarı yarıya çarpılmasıyla elde edilir. Verilmesi gereken tazminat tutarından herhangi bir vergi kesintisi veya kesinti yapılmayacaktır. Bu ilkeler çerçevesinde atanan köy korucuları, emekli olanlara işlerini oğul ve kardeşlerine devretme hakkını, korucu olarak başladığımız köy korucularına ise ücret ödeme hakkını uygulamaya devam edecek. Terör bölgesinde çalışan 18.066 köy korucusu emekli oldu. Yukarıdaki ilkeler kapsamında bu korucuların yerine 30 yaşını geçmemiş köy korucuları kullanılacaktır. Emekli olan vatandaşların yerine de 7.250 yeni köy korucusu istihdam edilecek.

Köy Korucuları İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Köylüleri en çok merak ettikleri konulardan birisi de, köy koruyucusu olmak için yaş limitinin olup olmadığıdır. Devlet köylerin güvenliğinden sorumlu olan kişilerin çevik ve gücü yerinde kişiler olmasını istediği için, köy koruyuculuğunda bazı yaş sınırlamaları yapmıştır. Plan, Türkiye’de çalışan korucuların (önceden geçici köy korucuları) sayısını 54 760’a çıkarmaktır. Şu andan itibaren güvenlik personelinin 22 yaşını doldurmuş 30 yaşını geçmiş olmayacak koşulu ile alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca korucularımız 37 yaşını geçemezler ve yaşları artmasına rağmen çalışamazlar. Köy korucularının görevleri, şartları, bağlılıkları, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, yapılacak görevler kısaca 442 sayılı köy kanunu, korucuların ait olduğu mevzuatı düzenler.

Köy Korucu Maaşları Ne Kadar?

Köy koruyucuları bulundukları bölgedeki sorumlu kişidirler. Köy Koruculuğu (Güvenlik Görevlisi), Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da polis ve silahlı kuvvetlere birinci derece yardım sağlayan bir departmandır. Silahlı köy korucuları yaşadıkları bölgeden seçilir. Düzenlemeden sonra, başlangıçta geçici köy korucusu olarak adlandırılan köy korucusu, güvenlik görevlisi olarak adlandırılmaya başlandı. Köy koruyucuları; köylülerin hayatlarına, kovalamacalarına, mallarına ve tasarruflarına yönelik saldırıları önlemek, saldırganları avlamak ve suç delillerinin kaybolmamasını sağlamak için önlemler almak, kamu ve özel kurumların görev tesislerine yönelik çeşitli saldırıları önlemek ve bu tür tesisleri korumak için önlemler almak, doğal afetlerde kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, kendilerine verilen görevleri yapmak ve idari birimlerince verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu görevler önleyici kolluk kuvvetleri kapsamındadırlar ve bu bağlamda maaş almaktadırlar. Peki köy koruyucuları ne kadar maaş almaktadırlar? 2020 yılı için köy koruyucularının aldıkları maaş 2 bin 243 Türk Lirasıdır. Bu maaş 2021 yılında ise memur maaşı oranında zam alacaktır. Korucu olarak atanmak isteyenlerin başvuruları, Geçici Köy Koruculuğu Yönetmeliği ve Talimatına göre vali veya kaymakam tarafından incelenir ve korucu olarak atanmaya uygun bulunanlar, vali tarafından onaylanarak köylerine atanır. Gönüllü Güvenlik Görevlileri (GGK), savaşta engelli veya zor durumda olan  polis çocuklarından birine, ölen ve hizmet süresi sonunda istifa eden kişiye veya çocuğu olmayan kardeşlerden birine öncelik verebilir. Yeni işe alınan güvenlik personeli, başlangıçta iki haftalık temel eğitim ve altı ayda bir en az iki günlük iş başında eğitim alır.

65 yaşlılık aylığı nasıl alınır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Köy Korucuları Maaşları İçin Çıkarılan Kanun Nedir ?

Devlet köy koruyucularının haklarını savunmak için yeni bir kanun çıkarmıştır. Peki köy korucuları ve maaşları ile ilgili olan bu kanun neleri içerir? Koruyuculara ödenen maaş, 11.500 aylık gösterge ile memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı çarpılarak hesaplanabilir. Ücret peşin ödenir ve herhangi bir vergi veya kesinti gerekmez. Koruyucular arasında, nöbetçilere ödenen ücretin % 10’u ayrı nöbetçi maaşlarına ek olarak ödenir, ancak toplam görevli sayısının % 10’unu geçemez. Ay sonundan önce kendi isteğiyle istifa edenler ile disiplin yönetmeliği gereği işten çıkarılmış olanlar hariç, görevine son veren veya vefat eden güvenlik görevlileri için peşin ödenen ücretlerinin kalan günlerine karşılık gelen tutar iade edilmez. Bir diğer madde ise güvenlik güçleri ile birlikte operasyonlara katılan güvenlik personeline yiyecek, güvenlik güçleri birimleri tarafından sağlanmakta ve bu birimlerin bütçelerinden karşılanmaktadır. Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı üzerine, doğal afetler ve diğer acil durumlarda, güvenlik personeli bu kanunda öngörülen görevleri başarıyla yerine getirebilecek veya bu kanunla öngörülen görevlerde önemli rol oynayabilecek, bu durumlarda aylık maaşın iki katına kadar bir ödül alabilecektir. Bir mali yıl içinde bu şekilde ihale edilen güvenlik görevlisi sayısı, ilçe tahsis edilen güvenlik görevlisi sayısının yüzde birini geçemez. Güvenlik güçleri ile birlikte operasyonlara katılan güvenlik personeline ayrıca, 225 numaralı gösterge ile aylık memur katsayısı ve çalıştıkları gün sayısı ile herhangi bir vergi veya kesinti yapılmaksızın çarpılarak hesaplanan ek tazminat ödenecek. Bu maddeler ile güvenlik koruyucularının hakları güvenceye alınmıştır.

Bekçilik ile Köy Koruyuculuğunun Farkları Nelerdir?

İnsanların son zamanda merak ettikleri en önemli konulardan birisi de bekçilik ile köy koruyuculuğu arasındaki farklarıdır. Bulundukları bölgeyi koruyan ve halka hizmet eden iki güvenlik kolu birbirinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bekçiler şehir merkezlerinde görev yaparken, köy koruyucuları adı üstünden yaşadıkları köylerde görev yapmaktadırlar. Bu bağlamda birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Son çıkarılan kanun ile birlikte her ikisi de silah taşıyabilmektedir. Bekçilerin özel kıyafetleri bulunurken, Köy koruyucularının özel bir kıyafeti bulunmamaktadır. Maaş konusunda da bir birinden ayrılan iki meslekte bekçilerin maaşları, köy koruyucularının maaşlarından bir miktar yüksektir.

Bekçi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bekçi olabilmek için devlet tarafından istenen bazı koşullar vardır. Bekçi olmak isteyen adayların da bir yaş şartına ihtiyacı vardır. Bu nedenle belirli bir yaşın altındaki vatandaşlar Genel Güvenlik İdaresi’ne göre bekçi olarak görev yapamazlar. Güvenlik bekçisi ilanı başvurusunda bulunmak isteyen adayların resmi kurum tarafından yapılacak güvenlik işe alım sınavı tarihinden önce 18 yaşını ve 31 yaşını doldurmamış olması temel bir gerekliliktir. Genel Güvenlik İdaresi tarafından verilen bekçilik ilanına başvuracak kişi 31 yaşını doldurmuş ise başvurusu dikkate alınmayacaktır. Genel Güvenlik İdaresi (EGM), bekçi alma koşullarını açıkladı. Bu şartları taşımayan adaylar, başvuru süreci kabul edilmeyeceği için görevli olmayacak. Mahalle ve mahalli idarelerde çalışmak isteyen ve 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanununa tabi vatandaşlar için bekçi olma şartları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,
 • En az bir ortaokul mezunu (lise veya dengi),
 • Erkek adayın askerlik hizmeti altında olmadığını belirten bir belge sunmalıdır,
 • Memur olmak için engeli olmaması,
 • Kamu haklarından mahrum olmaması,
 • Sabıka kaydı olmaması,
 • “Polis Teşkilatlarının Sağlık Yönetmeliği” nde belirtilen koşulları yerine getirmesi,
 • Hiçbir sağlık sorunu görevini yerine getirmesine engel olamayacak olması,
 • Yönetmeliklerde belirtilen boy ve kilo gereksinimlerini karşılayan bireyler olması.

Bu koşulları sağlayan vatandaşlar bekçilik için başvuruda bulunabilirler.

Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bekçilik maaşları insanlar için köy koruyuculuğuna oranla çok yüksek gelmiştir ve bu durum bekçiliğe rağbeti arttırmıştır. Bekçiliğe rağbetin artması ile insanlar bekçilik için nasıl başvuruda bulunabileceklerini araştırmaya başladırlar. Bekçilik pozisyonlarına başvurmak isteyen gençler öncelikle Genel Güvenlik İdaresi’ndeki (EGM) duyuruları takip etmelidir. Çünkü bekçi adaylarının yerleştirme planı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. İçişleri Bakanlığı, kontenjanları bu şartlara göre belirler ve mahalli idarenin mevcut durumuna ve açık kadrolara göre şartları değerlendirir. Daha sonra Polis Akademisi tarafından işe alınacak kişiler belirlenebilir. Polis Akademisi, işe alınacak illeri ve kontenjanlarını açıklayarak adaylardan başvuru alır. Adaylar, Polis Akademisi’nin resmi web sitesinden bekçi alma başvurusuna erişebilirler. Vatandaşlar bunları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilirler.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?