Perşembe, Aralık 7, 2023
AnasayfaDinKorkunun Geçmesi İçin Dua Var Mı?

Korkunun Geçmesi İçin Dua Var Mı?

Korkuyu geçiren dua örneklerinin başında şu dua gelir:

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Rivayete göre İmam’ı Rabbani Hazretleri bir gün öğrencileriyle uzun bir yola koyulur. Yol sırasında bir handa konaklayan öğrencilerin odasında yangın çıkar. Öğrenciler üstteki duayı okuyarak hayatta kalmayı başarırlar. Bu duanın günlük korkuları hafiflettiği düşünülür. Hayvanlar dahil olmak üzere en ufak şeylerden bile korkan kişiler bu duayı okuyarak ferahlık hissedebilir. Korku için dua örnekleri elbette artırılabilir.

Korkulu Anlarda Hangi Sure Okunur?

Korku dolu zamanlarda okunacak sure Kureyş Suresi’dir. Bu surenin tamamı şu şekildedir:

Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Kuran’ı Kerim’de özel bir yere sahip olan Kureyş Suresi kişileri korkulu durumlarda rahatlatabilecek bir sure olarak kabul edilebilir.

İşe girmek için dua var mı, hangisi okunur? Bilgilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

Çok Ağlayan Çocuğa Hangi Dua Okunur?

Korkudan ağlayan çocuğa okunan dualar İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Bu surelerin her biri üçer defa çocuğa okunur. Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemlerde çocukları çeşitli hastalıklardan korumak için onlara boncuk takılırdı. Hz. Muhammed buna kati surette karşı çıkmıştır ve “Kim bir şey takarsa bütün işleri o taktığı şeye teslim edilir.” demiştir. Korku için dua seçenekleri arasında başı çeken Felak ve Nas sureleri hem yetişkinler hem de çocuklar için işe yarayabilir.

Vesvese İçin Hangi Dua Okunur?

Vesveseden kurtulmak için okunacak dua hemen her inançlı kişinin bildiği Nas Suresi’dir. Nas Suresi’nin tamamı şu şekildedir:

Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Korkuya iyi geldiği inanılan bu sure aynı zamanda vesveseden şikayet edenler için de tavsiye edilir. Pek çok kişinin bir şekilde ezbere bildiği surenin en temel işlevi kişilerin Allah’a sığınmasını kolaylaştırmasıdır. Nas Suresi herhangi bir korku anında tercih edilebilir. Benzer şekilde Felak Suresi de böylesi anlarda sık sık akla getirilebilir.

Gece Korkmamak İçin Hangi Dua Okunur?

Gece rahat uyumak için okunacak dua Ayetel Kürsi’dir. Ayetel Kürsi’nin tamamı şu şekildedir:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Korku için dua arayan kişilerin ilk duraklardan biri olan Ayetel Kürsi’nin İslamiyet’te büyük bir yeri vardır. Temel dini eğitimlerde mutlaka öğretilen bu dua samimi duygularla okunduğu vakit kişilere belli ölçüde koruma sunar. Rivayete göre Ayetel Kürsi okuyan kişilerin etrafını yedi kat olacak şekilde melekler sarar. Melekler bu kişileri pek çok kötülükten ve vesveseden korur. Bu koruma geceleri de geçerlidir. Bu nedenle pek çok mümin gece yatmadan evvel Ayetel Kürsi okur.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?