Cuma, Ağustos 12, 2022
AnasayfaGenelDövme Haram Ya Da Günah Mıdır?

Dövme Haram Ya Da Günah Mıdır?

Vücuda iğneler batırılıp boyalar yardımı ile yapılan dövmeler dinen haram olarak kabul edilmiştir. Sağlık anlamında da zararlı olan dövme haram ya da günah olarak nitelendirilerek yapılması tamamen yasaklanmıştır. Yapılan dövmelerin şekillerinin kültüre ve gelenek göreneklere uygun olmaması durumunda da yaptıranlar daha çok günah kazanacaktır.

Dövme Haram Mı?

Dövme yaptıran kişilerin dövmelerini yok ederek Allah’a sığınıp af dilemeleri gerekir. Çünkü Allah’ın yarattığı tene iğneler ile zarar verip kimyasal boyalarla şekiller oluşturmak dine göre caiz olmayan davranışlardan birisidir. Vücudunda iğne ile yapılan dövmelerde şekillerin dinimize uygun olmaması durumunda yaptırılan dövmeler günah kazandırır. Bu yüzden dinimiz tarafından yasaklanan dövmeyi yaptıranlar vücutlarına zarar vermeden dövmeyi tamamen ortadan kaldırmalıdır. Daha sonra pişman olduğunu Allah’a karşı dile getirmelidir ve O’na affetmesi için yalvarmalıdır.

Çok istenilen bir dilek için hangi dua okunur? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Dövme Abdesti Engeller Mi?

Yapıştırma tekniği ile yapılan geçici dövmeler abdest alırken suyun deriye ulaşmasını engellediği için abdesti de bozmaktadır. İğne ile yapılan dövmeler ise abdesti hiçbir şekilde etkilemez. Yani alınan gusül abdesti bozulmaz.

Dövme Yaptırmanın Dindeki Yeri Nelerdir?

İlahi dinlerde dövme yaptırmak tamamen yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz özellikle dövme yaptıran kadınlara Allah’ın lanet ettiğini de duyurmuştur. Yani dinimizde açık bir şekilde dövme yaptırmanın haram ve günah olduğu dile getirilmiştir. Erkekler için de aynı şekilde dövme yaptırmak dinen uygun değildir. Dövme yaptırılması sonrasında vücuda zarar vermeyecek şekilde dövmenin sildirilmesi gerekir. Eğer sildirilme işleminde ortaya çok kötü görüntüler çıkıyorsa direkt olarak Allah’a tövbe ederek günahlardan arınma yapılmalıdır.

Dövme Yaptırmak Caiz Olarak Kabul Edilir Mi?

Dövme yaptırmak ibadetlerin yapılmasına engel olarak görülmez. Özelikle abdest almak, namaz kılmak, camiye veya cemaate katılmak, Kuran’ı Kerim okumak gibi dini ibadetlerin yapılmasına kalıcı dövme yaptırmak engel olmaz. Fakat aşağıda yer alan surede dine dövme yaptırmanın haram olduğu dile getirilmiştir. Sure şu şekildedir:

  • Elif lam mim. Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun. İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın. Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun. Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun. Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun. Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun.
  • Iza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun.  İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen.
RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

EN POPÜLER

SON YORUMLAR