Diyanet Türkçe ve Arapça Hatim Duası Nasıl Yapılır? | Süper Fırsatlar

Diyanet Türkçe ve Arapça Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Kuran’ı hatmeden yani başından sonuna kadar okumuş kimseler için okunması gereken hatim duası Türkçe ve Arapça nasıl yapılır diye Kuran’ı okuyan kimseler tarafından merak edilmektedir. Hatim duasının Hz. Muhammed tarafından Kuran’ı okuduktan sonra söylendiği rivayet edilmekle birlikte çeşitli hadis kaynaklarında da yer almaktadır. Hatim duası Arapça ve Türkçe yapılabilmektedir.

Hatim Duası Nedir?

Hatim Duası Kuran’ı ezberden ya da düz okuyarak bitirmiş kimselerin okumayı bitirdiklerini belirtmek üzere kullandıkları bir duadır. Bu bakımdan Kuran’ı başından sonuna kadar okumaya hatim denilmektedir. Hatim etmek, çeşitli İslam kaynaklarında oldukça önemli bulunmaktadır;

“Kur’an-ı Kerim’i hatim edenlerin ilahi rahmeti hazır bulunur. Allah katında değerli kimselerdir, onlara sunulan ibadeti layıkıyla yerine getirmiş, ahiret ve bu dünya için duaları kabul görülen kimselerdir.”(Kurtubî, Tefsir, I, 31)

Hatim Duası da, hatim sonrasında okunması gereken duadır. Allah nazarında bu duanın çok makbul olduğu kabul edilmektedir. Hatim Duası Diyanet tarafından resmi olarak belirtilmiştir, bu bakımdan farklılıkların ya da eksikliklerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Dua genel özellikleri ile Kuran okuyan kimselerin, Allah katında yaptıkları eylemin geçerli olmasını temenni etmektedir. Pek çok hadis ile birlikte Hz. Muhammed’in de Kuran okuduktan sonra bu duayı söylediği ifade edilmektedir.

Rüyada camide namaz kıldığını görmek hakkında bilgileri de inceleyebilirsiniz.

Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Hatim duası yapmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlk olarak hatim sonrasında namaz kılınır ve dua bu namazın ardından yapılabilir. Diğer bir yöntem ise Kuran’ı okuyup bitirdikten sonra Kıble’ye dönerek duanın okunması şeklindedir. Namaz kılındığı zaman, hatim duasının secdeden kalkmadan yapılması gerekir. Namaz kılmak için durumu olmayan kimseler ise kıbleye dönerek dualarını okuyabilirler. Hatim duası için Arapça okunmakla birlikte Arapça zorluk çekenler için Türkçe de okunabilmektedir.

Arapça Hatim Duası Nedir?

Diyanet Arapça hatim duası şu şekildedir;

“El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.

Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.

Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.

Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.

Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.

Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.

Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.

Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. el-Fatiha

Türkçe Hatim Duası Nedir?

Arapça sonrasında Diyanet Türkçe hatim duası okuyabilir ya da Arapça’da zorluk çekiyorsanız doğrudan Türkçe hatim duası makbul olacaktır;

“Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidâyet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’ân’ın hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.

Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.

Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun.

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Fatiha.”


Konu hakkındaki Soru, Öneri ve Görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Güncel Personel, Memur ve İşçi alımı haberlerini en hızlı şekilde öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamıza ulaşmak için TIKLAYIN!

ALAKALI YAZILAR


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir