asd
Pazar, Temmuz 21, 2024
AnasayfaGenelDevlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama

Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Hesaplama

Son zamanlarda çiftçilerin en büyük problemlerinden biri yetiştirdikleri ürün veya hayvanlara gelen zararlardır. Başka gelir kaynağı olmayan çiftçiler ürünlerine zarar geldiği taktirde büyük bir kayıp yaşamaktadırlar. Bu noktada çiftçilerin yardımına devlet destekli tarım sigortaları yetişmektedir. Çiftçiler devlet tarafından sunulan tarım sigortası için ödeyecekleri miktarları merak etmektedir. Hiç şüphe yok ki, yasallığı kabul edilmiş bir sigorta poliçesi, bireylerin ve işletmelerin risklere direnmesini sağlayabilir. Günümüz sigortacılığının geldiği gibi, güvenli yaşamın sembolü haline gelen sigorta poliçeleri iki türe ayrılır: zorunlu ve zorunlu olmayan. Zorunlu poliçeler trafik sigortası veya deprem sigortası gibi zorunlu sigortaları kapsar. Zorunlu olmayan bu politikalar, bireylerin ve kurumların aktif olarak satın aldığı politikaları içerir. Devlet tarım sigortası, devlet tarafından başlatılan sigorta türlerinden biridir, ancak katılım zorunlu değil isteğe bağlıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sigortası ile anlaşmalı sigorta şirketleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin risklerini sigorta kapsamına alarak tarım sigortası poliçesi çıkardı.

Devlet Tarım Sigortası Nasıl Yapılır?

Çiftçiler her ne kadar kendi işlerinde iyi olsalar da, sigorta işleri her zaman onlar için biraz karmaşık olmuştur. 21 Haziran 2005 tarihinde tarım sigortası yasası , çiftçilerin yasanın öngördüğü risklerden kaynaklanan kayıplarını tazmin etme koşullarını belirleyen 5363 sayılı kanun olarak Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi. Tarım sigortası nedir ve nasıl yapılır sorusunun cevabı kısadır. Tarım sigortası kanunu, aynı yasanın yürürlükte olduğu tüm sigorta sistemini ifade eder. Sistemde yer alan kurumlar, tarımsal kasalar ve tarımsal kasa yönetim şirketleridir. Sistem iki farklı yasal yapıya ayrılmıştır. Havuzun yedi kişilik kurulu, sistemin ana bileşenidir ve beş farklı organizasyondan oluşur. Paydaşlar, bilimsel ve danışma kurulları dahil olmak üzere dokuz farklı yapıyı kapsar. Bunların arasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, uzmanlar, reasürans şirketleri, sigorta şirketleri ve T.C. Maliye Bakanlığı vardır. T.C. Tarım Sigortaları Topluluğu’nun Hazine ve Maliye ile T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nda ikişer üyesi bulunmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir üye ile temsil edilmektedir. Yedinci üye ise sigorta havuzuna katılan sigorta şirketlerinin anonim şirket olarak kurdukları ve tüm ortakların eşit hisseye sahip olduğu kar amacı gütmeyen bir organizasyondan oluşmaktadır. Bu kurum, toplu sigortacılık faaliyetlerini sigorta ilke ve teknolojilerini dikkate alarak yürütür ve tüm faaliyetlerini tarım sigortaları kolektifi adına yürütür. Acente, tarım sigorta poliçelerinin çeşitlerini belirlenen standartlara göre denetler ve aldığı tüm prim ve riskleri ilgili kanunlar çerçevesinde fon havuzuna aktarır. Tüm bu katı prosedürler ve bürokrasiler, politika kapsamında, devletin garantisi altında, köylülerin herhangi bir ekonomik kayıpla ilgili mali riski üstleneceği anlamına gelir.

Devlet Tarım Sigortası İçin Şartlar Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan devlet tarım sigortası için bazı koşullar vardır. Tarım sigortası yaptırmak için yerine getirilmesi gereken koşullar, gelişmiş destek almanızı da sağlar. Mesela bitkisel ürün sigortası yaptırmak isteyen bir çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üyesi olması gerekmektedir. Devletin amacı faaliyetlerinizi kontrol ederek sürdürülebilir tarım politikaları çerçevesinde veri toplamak olan diğer branşların ilgili sistemlerine katılmayı zorunlu kılmaktadır. Toplanan veriler hem devletin hem çiftçinin yararına olacaktır. Bu sistemlere kayıt yaptırmamış veya kayıtlarını güncellememiş üreticiler sigorta ve devlet desteğinden yararlanamayacaktır. Çiftçiler için bu sisteme kayıt yaptırmak büyük önem taşımaktadır. Henüz Çiftçi Kayıt Sistemine üyelik başvurusunda bulunmadıysanız, ilk adım, tarım sigortası satın almak ve prim desteğinden yararlanmak için bilgilerinizi sisteme hemen kaydetmek veya güncellemektir.

Devlet Tarım Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Tarım deyince insanların aklına sadece ekip biçme gelebilir. Fakat devlet tarım sigortası kapsama alanı oldukça geniştir. Devlet tarım sigortası bir çok hayvancılık hizmetlerini de kapsamaktadır. Şube, tarım sigortasının kapsamını geniş olarak belirlemiştir. Sigorta sistemi, büyük baş hayvan besiciliği, bitkisel ürünler, seracılık, küçük baş hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık ve kümes hayvanları olmak üzere tek çatı altında yedi farklı branştan oluşmaktadır. Yalnızca gereksinimlerinize dayalı olarak düzenlenmiş politikalar yapılmıştır ve bunların tümü devlet tarafından desteklenir. Hükümet, her politika türüne göre gelişmiş destek sağlar. Sadece kabul şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir. Her uygulama yılında riskleri yeniden tanımlamayan çiftçilerin 20 Haziran 1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan (Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yardım Sağlanması Hakkında Kanun) yararlanma garantisi bulunmamaktadır. Bu sırada yaşanan afetlerden dolayı , tarım sigortası almanın önemi ortaya çıktı. Bu durum sigorta almayanlar ile almayanlar arasında önemli bir fark yaratmakta ve kendinizi tam anlamıyla korumak için size büyük sebepler sağlamaktadır.

Devlet Tarım Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Çiftçiler için devlet destekli tarım sigortasının ödeme hesabı yapmak kolaydır. Çiftçilerin ödeyeceği sigorta miktarının yarısı bitkisel ürünlerde olan don için ve ödenecek sigorta priminin %66’sı ise devlet tarafından ödenmektedir. Ayrıca tarım sigortası ile yapılan ürün sigortalamalarında, çiftçilerden sadece %25 nakit alınmaktadır, kalan %75’lik ödemeler ürün hasadından sonra ödenebilir. Organik tarım ve seralarda ise yine benzer şekilde çiftçi kalan %75’lik miktarı ürünlerinin hasadından sonra ödeyebilmektedir. Çiftçiler kalan borçlarını düzenli vadeler halinde, taksit taksit ödeme imkanlarına sahip olacaktır. Devlet tarafından desteklenen diğer tarım sigortalarında ise peşin ödenen sigorta priminden sonra kalan %75’lik kısım çiftçiler tarafından 5 taksit halinde ödenebilecektir. İsteyen çiftçiler peşin ödemeler yapabilir ve daha uygun fiyatlarla ödeme yapabilirler. Anlaşmalı sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalar için bazı indirimlerden faydalanabilirsiniz. Örneğin, sigorta priminin peşin ödenmesi durumunda %5 civarında indirimlerden faydalanma imkanınız olabilir. Bu indirim miktarı sigorta yaptığınız şirkete göre değişim gösterebilir.

Koruyucu aile nasıl olunur? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Çiftçiler İçin Devlet Tarım Sigortasının Önemi

Devlet bütün çiftçilerin mallarını koruyarak, beklenmedik durumlarda mali kayıplar yaşamasını önlemek için tarım sigortası yaptırmasını önermektedir. Çitçiler için tarım sigortası yapmak büyük önem taşımaktadır.  Tarım, iklim koşullarına ve toprak kalitesine büyük ölçüde bağlı üretim süreçlerinden biridir. Don, sel, zamansız yağış, dolu, fırtına gibi olumsuz koşullardan etkilenen çiftçiler, tarım sigortası ile ürünleri zarar görse bile masraflarını ve risklerini güvence altına alabilirler. Sürdürülebilirliğin önemli bir kriter olduğu tarımsal üretim aşamasında, risk faktörleri ortaya çıktığında ödeme yapmanıza yardımcı olmak için risk faktörlerini dengelemek için sigorta seçenekleri kullanılmalıdır. Sigorta yapmak size daha huzurlu bir tarım yapma ortamına sokar. Tarım sigortası uygulaması, çiftçilere bitkisel ürünler ve sera sigortası olmak üzere iki farklı seçenek sunar ve bu da öngörülemeyen birçok riskten (kuraklık dahil) dolayı maddi kayıplara uğramanızı önleyebilir. Tarım sigortası tüm riskleri üstlenmese de, maliyetlerinizi geri ödeme rolünü üstlenebilir ve bu da faaliyetlerinizin finansal olarak sürdürülebilir olmasını sağlayabilir.

Devlet Destekli Tarım Sigortası Nasıl Yapılır?

Çiftçilerin kağıt işlerini pek sevmemelerinden dolayı devlet destekli olan tarım sigortasının yapılması konusunda soruları vardır. Bitkisel mahsul sigortasını tarım sigortası web sitesinde yayınlanan poliçenin ilk kabul tarihi ile son kabul tarihi arasında satın alabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus; çiftçi kayıt sistemi güncellemesine ihtiyaç duyan tüm arazilerdeki ürün ve lokasyonlara göre ayrı bir tarih belirlenir. Sistem üzerinde her ürün için belirli tarihler vardır. Özellikle araziniz ve yetiştirilecek ürünler için tarihe çok dikkat etmeli ve onu kaçırmamalısınız. Yardım ve destek almak için AXA Sigorta ve acenteleri ile (tarım sigortası ile anlaşmaya varan acenteler arasında) çalışabilirsiniz. Sigorta kapsamındaki diğer branşlara başvuru için süre sınırı yoktur. Üreticiler, ilgili acentelere kayıt olduktan veya mevcut kayıtlarını güncelledikten sonra devlet tarım sigortası ile anlaşmalı sigorta şirketine doğrudan başvurabilirler. Sigortası yapılan çiftçiler mali sıkıntıları düşünmeden üretimlerine devam edebilecekler. Devlet tarafından uygulanan bu tarım sigortası sisteminde, çiftçiler tarafından ödenen sigorta primleri için devlet desteği sağlamak, sigorta kapsamını kademeli olarak genişletmek ve çeşitlendirmek, mümkün olan en kısa sürede tazminat ödemek ve ülke çapında tarım sigortası geliştirmek ve teşvik etmektir. Devlet bu uygulaması ile çiftçinin yanında olduğunu göstererek, üretime katkı vermeyi amaçlamıştır. Çiftçilerde mali kayıplardan uzak kalmak için en kısa süre içerisinde tarım sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Devlet Destekli Dolu Sigortası Nasıl Yapılır?

Çiftçilerin en büyük problemlerinden biri dolu yağışlarıdır. Dolu yağışları son yıllarda ürünlere en büyük zararı veren doğa olayı olarak kayıtlara geçmektedir. Vatandaşların bu mali kayıpların önüne geçmesi için tarım sigortası kapsamında, dolu sigortası yaptırmaları önerilmektedir. Bu bağlamda sigorta yaptıran çiftçi ektiği ürün çeşidine bağlı olarak dolu sigortasını da yaptırabilmektedir. Peki devlet destekli dolu sigortası için ne yapmak gerekir? Sigorta tutarı, başka bir sözleşme yapılmadıkça değerlendirilebilecek ana ürünleri kapsar. Sigortacı isterse yan ürünler için ayrı sigorta sağlayamaz, bunun yerine sigorta bedeline ana ürünün sabit oranı ve ayrı bir sigorta poliçesi ile ilave edilmesi gerekir. Bu sigortadan da faydalanmak için çiftçilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Tarım sigortasından kaynaklanan zararların yüksek kalitede desteklenmesi ve tazmin edilmesi için üretilen ürünlerin ve yetiştirilen hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir. Çiftçinin, Tarım ve Orman Bakanlığının sisteme kayıtlı olması ve kayıtların güncel olması durumunda, ülkemizde faaliyet gösteren bir sigorta şirketine başvurarak ve tarım sigortası adı altında sigorta sözleşmesi yaparak sigorta kapsamından faydalanabilir.

Devlet Destekli Organik Tarım Sigortası

Devlet organik tarımın desteklenmesi amacıyla çıkarılan tarım sigortası kanunda özel noktalara da değinmiştir. Standart politika, doğal afetlerden (depremler ve yangınlar dahil) kaynaklanan hasar ve kalite kaybını kapsar. Gerekirse, ürün bazında değerlendirme yapıldıktan sonra ilave dolu, don, yağmur ve yaban domuzu sigortası sigorta poliçesine eklenebilmektedir. Sistem, bölgesel kuraklık için ayrı bir sigorta paketi sağlar ve ek sigorta primini yeniden hesaplayarak nihai poliçe fiyatını belirler. Devlet destekli organik tarım poliçesi için , tarımsal sürdürülebilirlik esasına göre inşa edilmiştir ve özellikle organik tarım yapanlara sınırsız faydası vardır. Organik çiftçileri korumanın başlıklarından biri de hiç şüphesiz kalite kaybıdır. Organik tarımın ana özelliği, kimyasal gübre ve böcek ilacı kullanmayan üretim yöntemleridir. Ayrıca organik tarımda bu tür maddelerin kullanılmaması çiftçileri çeşitli risklere, özellikle de iklim değişikliğine karşı daha savunmasız hale getirir ki bu kaçınılmazdır. Devlet tarım sigortası ile tarımsal faaliyetleriniz kalite kaybından dolayı maddi kayıplara uğramayacaktır. Bunların yanında organik üretim yapan çiftçilerimiz maddi kayıplarını düşünmeden üretimlerine devam edebileceklerdir.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?