Cuma, Haziran 21, 2024
AnasayfaDinBaş Ağrısı İçin Hangi Dua Okunur?

Baş Ağrısı İçin Hangi Dua Okunur?

Baş ağrısının geçmediği durumlarda okunacak dualar vardır. Bazen insanlar ilaçlar, ağrı kesiciler kullansalar dahi şifa bulamazlar ve bu gibi durumlarda dualara yönelirler. Dualar, doktora gidilse veya ilaç kullanılsa bile okunmalı ve Allah’tan hastalık ya da ağrılar için şifa istenmelidir. Baş ağrısı duaları da bu gibi rahatsızlıklarda Allah’tan yardım ya da şifa istenebilecek bir durumdur.

Baş Ağrısına Sebep Olan Başlıca Sebepler

Baş ağrısına sebebiyet veren ilk sebepler aşağıda verilmiştir:

 • Beyin içindeki veya etrafındaki kan damarları ile ilgili sorunlar ya da inme;
 • Menenjit gibi enfeksiyonlar;
 • Çok yüksek veya çok düşük kafa içi basıncı oluşması;
 • Beyin tümörü oluşumu;
 • Travmatik beyin hasarının yaşanması;
 • Aşırı ilaç kullanım baş ağrısı;
 • Kadın cinsiyetinden dolayı ağrılar;
 • Yüksek kaygı düzeyi;
 • Depresyon- karamsarlık;
 • Uyku bozuklukları;
 • Şişmanlık;
 • Horlama;
 • Aşırı kafein tüketimi;
 • Sinüzit ya da migren;
 • Aşırı ağrı ilacı kullanımı;
 • Diğer kronik ağrı yaratabilecek durumlardır.

Baş ağrısına sebebiyet veren bu durumlardan bazıları basit sebepler olsa da bazıları ağır ve ciddi şifa gerektiren sebepler olabilmektedir. Ağır hastalıklarda şifa için dua edilmelidir ancak küçük ağrılarda da dua edilmesi elbette makbuldür.

Abdest alırken hangi dua okunur? Detaylarını da inceleyebilirsiniz.

Haşr Suresi 21 – 24 Ayetler Okunuşu ve Anlamı

Haşr Suresi’nin 21 ve 24. Ayetler arası okunuşu ve anlamı sırası ile aşağıdaki gibi verilmiştir:

“Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil-leraeytehû hâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû, âlimül ğaybi veşşehâdeti hüver-Rahmânür-Rahîm. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik’ül Guddûs-üs-Selâmü’l Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül hâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. (Habibim) eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağ üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah’ın korkusundan alçalmış ve parça parça olmuş görürdüm. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. O çok esirgeyen, çok bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir, (mülk ve saltanatı devamlı olandır) Kuddûs’dür, (noksan sıfatlardan münezzehtir) Selam’dır, (bütün afet ve kederlerden selimdir) Mü’min’dir, (emniyet verendir). Müheymin’dir, (her şeyi gözetip koruyandır) Aziz’dir, (her şeye galibdir) Cebbar’dır, (kullarının hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir, varlığı çok yücedir) Mütekebbir’dir. (azamet ve ululuk sahibidir). Allah (müşriklerini) koştukları ortaklardan münezzehtir. O, öyle Allah ki, Hâlık’dır. (her şeyi yaratan takdir edendir) Bâri’dir, (yoktan var edendir.) Musavvir’di (bütün varlıklara şekil verendir.) En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar hep O’nu tesbih ederler. O, Azîz’dir, Hakim’dir.” Bu duanın etkili bir baş ağrısı duası olduğu bilinmektedir.

Baş Ağrısı İçin Etkili Dualar

Baş ağrısı yaşayanlar için etkili dualar, din büyükleri tarafından özellikle tavsiye edilmiştir ve kişi Fatiha Suresini okuduktan sonra bu mübarek kelimeleri 7 defa üst üste okuyup ardından da uzanıp 5 dakika boyunca dinlenirse, kişinin baş ağrısından eser kalmayacağı dile getirilmiştir. Bu mübarek dua ise şu şekildedir:

“”Bismillahi’l-kebiri, neuzü billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari.” Fatiha veya İhlas Sureleri okunduktan sonra bu dua 7 defa okunduğunda baş ağrısının geçeceğine inanılır.

Fatiha ve İhlas Sureleri

Fatiha ve İhlas Surelerinin Türkçe okunuşu şu şekildedir:

“Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil’alemin, errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.” Bu sureler, yukarıdaki baş ağrısı duasından önce bir defa okunmalıdır.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?