asd
Perşembe, Temmuz 18, 2024
AnasayfaGenel65 Yaşlılık Aylığı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları

65 Yaşlılık Aylığı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları

Türkiye’de 83 milyonluk popülasyonun büyük kısmını 65 yaş ve üstü vatandaşlar oluşturuyor. Sosyal güvencesi olmayan, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara “65 yaş emekliliği” adı altında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılmaktadır. Bu yardımlar sayesinde 768 bin vatandaş, temel ihtiyaçlarını hiç kimse olmadan karşılayabiliyor. Maaş başlangıçta üç ayda bir ödeniyordu, ancak Eylül 2018’den beri aylık olarak ödeniyor. 1 Temmuz’dan beri aylık ödeme 711 liredir. 2022 yasasına göre; 65 yaşındaki emekli maaşı, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 65 yaşlılık aylığı alabilmek için 3 şart vardır: “yaş”, “gelir” ve “sosyal güvenlik”. İlk şart 65 yaşında. İkincisi, sosyal güvencenin olmamasıdır. Başka bir deyişle, sosyal güvenliği olan bir yerden emekli olan, dul veya yetim emekli maaşı alan ve işte çalışanlar 65 yıllık emekli maaşı alamazlar. Ayrıca nafaka alan bireyler de emekli aylığından yararlanamazlar. Peki Devlet tarafından verilen 65 yaşlılık maaşı almak için neler yapılmalı?

65 Yaşlılık Aylığı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Bütün devlet yardımlarında olduğu gibi 65 yaşlılık maaşı almak için de bazı koşullar vardır. Emekli aylığından, sosyal sigorta kurumu bağkur emeklilik, bağkur bünyesinde bulunan 65 yaşını doldurmuş ve aylık geliri bulunmayan ve emekli maaşı alma şartları olan kişiler yararlanabilmektedir. Yaşlılık aylığı miktarı 100 ile 200 TL arasında değişiyor. Emekli aylığı alacak kişinin sağlık durumu ve maddi durumu gibi çeşitli konuların değerlendirilmesi sonucunda emekli aylığı alıp almayacağı belirlenir. Yaşlılık aylığı, ancak kişisel malvarlığı kontrol edilerek tüm koşullar yerine getirildikten sonra verilir. Tüm bu sorunlar ışığında, emeklilik maaşına ihtiyacı olan kişiler için hazırlanmış ve tasarlanmış bir hizmettir. Gerekli koşulları sağlayan herkes emeklilik maaşı için başvurabilir. Ancak, emeklilik aylığı başvurusundaki düzensizlikleri dikkatlice kontrol etmeyi unutmamak gerekir, çünkü sonraki günlerde uygulamada düzensizlikler olabilmektedir. Sahte belgelerin kullanımına yönelik başvurular gibi işlemler cezai kovuşturmaya tabi olabilir, bu nedenle bu konular son derece dikkatle ele alınmalıdır. Bu koşulları karşılayan herkes emekli maaşı almaya hak kazanır. 65 yaş aylığı almak için koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı,
 • 65 yaşını geçmiş olması şartı,
 • 4A, 4C ve 4B sigorta alanlarına bağlı olması,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip olması,
 • Başkasından nafaka alan veya geliri belirli miktarın üstünde olan bireyler 65 yaşlılık aylığından faydalanamaz.

Yukarıdaki şartları yerine getiren kişiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 65 yaş aylığından faydalanmak için başvuruda bulunabilirler.

65 Yaşlılık Aylığı İçin Nereye Başvurulur?

Yaşı vatandaşlarımızın aklında ülkemiz şartlarında geçim sıkıntısı büyük problem oluşturmaktadır. Bu problemleri aşması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen yaşlılarımız, bir nebze de olsa rahatlamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 65 yaşlılık maaşı için başvurulması gereken yerler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde belirtilmiştir. Emekli maaşı başvurusunda bulunanların yaşadıkları ilin valisine ve her bölgenin Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Yapılan başvuruya göre yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiye gerekli incelemelerden sonra emekli aylığı ödenecektir. Öngörülen koşulları taşımayanlar emekli maaşı alamayacak. Sahte belge ve diğer düzensiz emeklilik başvurusu yapanlar cezai yaptırımlara tabi tutulacak.

65 Yaşlılık Aylığı Ne Kadar?

65 yaş üstü vatandaşlarımız bir çok ekonomik problemle başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara da çok ihtiyaçları vardır. Son yapılan düzenlemelerle 65 yaşındakiler için emekli aylıkları aşağıdaki gibi olmuştur:

 • 2021 yılı için aylık maaş 288,29 TL olmuştur,
 • Üç ayda bir verilen maaş 864,89 TL olmuştur,
 • Devlet 65 yaş grubu için maaşları 1.500 TL’ye çıkarmıştır,
 • Engellilik miktarı %70 in altında olan emekli aylığının 657 Türk Lirası olmuştur,
 • %70 ve üzeri engellilik raporu olan vatandaşların maaşı da 1.024 TL’ye çıkarıldı,
 • Benzer şekilde, Temmuz-Aralık 2021 arasında evde bakım yardımı ayda 1.544,61 TL’ye yükseldi.

65 yaş üstü vatandaşlar bu desteklerden, gerekli koşulları yerine getirdiği taktirde faydalanabilecek.

65 Yaşlılık Aylığına Başvurmak İçin istenen Belgeler Nelerdir?

65 yaşlılık maaşına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlardan bazı belgeler istenmektedir. Şartları sağlayan yaşlılarımızın öncelikle bulundukları ildeki SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Bu vakıflardan aldıkları yoksulluk belgeleri için sosyal güvenlik kurumuna başvurarak emekli maaşı alabilirler. Sosyal araştırma, ilgili kişinin bulunduğu yerdeki vakıf tarafından yapılır. Yapılan araştırma ziyareti, çevre araştırmasında elde edilen tüm bilgileri içerir. Bu prosedürler tamamlandıktan sonra, bir başvuru sahibine ihtiyaç olup olmadığına karar verilecektir. İhtiyaç duyanlara karar verdikten sonra, başvuru belgelerini sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli adımları tamamladıktan sonraki ay içerisinde işlemlerin tamamlanması beklenir. Emeklilik ile ilgili tüm iş ve işlemlerin başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 2022 sayılı kanunda belirtildiği üzere, kanun hükümlerine ilişkin tüm muhtaç ve yetim aylığı başvuru formları, müdüründen alınan ihtiyaç belgesi, kimlik belgesi ve ikametgahla birlikte başvuru formu ile birlikte sunulabilir. Aylık maaş talebi var ise mahkeme tarafından yapılan yazılı kararda başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Tüm bu belgeleri tamamlayanlar, kabul edildikten sonra 65 yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak. Belirli yasada belirtildiği üzere sosyal güvenlik kurumu 65 yaş üstü Türk vatandaşları, muhtaç, çaresiz yetimler, ölüm, muafiyet, muhtaç iptal, vatandaşlığın iptali ve iki yıl üst üste emekli aylığı alınmaması durumunda ilgili tüm emekli maaşlarını karşılıyor. Yasa öngördükten sonra, sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanan emekli maaşı. Aylık ödeme ve primler ödenmeye başlanarak yaşlılarımızın ihtiyaçları giderilmeye başlanacaktır.

Devlet tarım sigortası fiyatları ve hesaplama bilgilerine de bakabilirsiniz.

65 Yaşlılık Aylığı Hangi Zaman Aralığında Ödenir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılara ödenen 65 yaşlılık aylığı için belirli ödeme tarihleri vardır. Tüm aşamalardan sonra tüm kıdemli adaylara emekli maaşı verilirse, ilk emekli aylığı T.C. Ziraat Bankası şubesi tarafından daha sonra PTT şubesi aracılığıyla yürütülür. 65 yaş yaşlılık aylığı her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir ödenir. Ödeme tarihi, doğum yılının son basamağına göre belirlenir.

 • Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9. gününde maaşlarını almaktadır.
 • Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8. gününde maaşlarını almaktadır.
 • Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7. gününde maaşlarını almaktadır.
 • Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6. gününde maaşlarını almaktadır.
 • Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5. gününde maaşlarını almaktadır.

Vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi giderip, bütçelerini düzenlemeleri için bu tarihlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

65 Yaşlılık Aylığı İçin Çıkan Yeni Kanun Nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 65 yaşlılık maaşı için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Hâlâ emekli maaşı 1.000 TL’nin altında olanlar var. Düzenleme yapıldıktan sonra herhangi bir vatandaşın maaşı 1.000 Türk Lirasından az olmayacak. En düşük maaş alan emeklilerin maaşı 270 lira artacak, ayda 730 lira para alanların maaşı 1.000 liraya ulaşacak. Ayrıca emekli maaşı alamayanları da tespit edilecek. Toplam aile geliri asgari ücreti aşarsa, SGK’dan farklı gelirli olanlar veya emekli kişiler, destek alan kişiler, sosyal hizmetlerin belirlediği kurallara göre destek alan kişiler ve sigortalılar emekli maaşı alamayacak. Başvuru yapan kişilere, başvuru yapıldığına dair bilgileri içeren belge verilecektir. 2022 yasasına göre başvuru bir ay içinde tamamlanacak. Uygulamanın yapılması, devlet sosyal hizmetlerinin yanı sıra, 5510 4/1 (c) yasasına göre e-devlet uyarınca da uygulanabilmektedir. Uygulamanın takip operasyonu e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Vatandaşlar yaptıkları başvuruları bu şekilde daha kolay bir şekilde takip edebilecektir. Tek yapılması gereken e-devlet şifresine sahip olmak.

65 Yaşlılık Aylığı Neden Kesilir?

Devlet tarafından ödenen 65 yaş maaşının bazı durumlarda ödemesi kesilebilir. Sosyal güvenlik kurumlarından alınan ölüm geliri veya emekli maaşı olanların emekli maaşları belirli durumlarda kesilebiliyor. Kişi başına geliri 701 liranın üzerinde olan 65 yaşındaki emekli maaşı, gelirin arttığı aydan düşülür. Örneğin 1000 liralık geliri olan bir ailede eşlerden biri ölürse kişi başına düşen gelir 701 lirayı geçecektir, bu nedenle yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 65 yıllık emekli maaşı alırken, başka geliri de olan bireylerin emekli aylıkları da düşürülecek. Kesilen aylığın tekrar bağlanması için bir yıl içinde başvuru yapılır ve yeni adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirilirse, değerlendirme sonrası emekli maaşı alma koşulları devam ederse, kesilen emekli aylığı yine de ödenecektir.

Kimler Engelli Maaşı Alabilir?

Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 65 yaşlılık maaşı alan vatandaşlara, aldıkları miktarlar yetmeyebilir. Bazı engelli vatandaşların ise değişik giderleri olabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelliler için yapılan ayrı yardımlarda bulunmaktadır. Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü %40 ile %70 arasında engelli vatandaşlara 567 TL, engellilik oranı %70’in üzerinde olan vatandaşlara 854 TL mali yardım sağlıyor. Elbette Bu destekleri alabilmek için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu engelli maaşı alabilecek kişilerin sağlaması koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Maaşı alacak kişi 18 yaşından büyük olmalı ve ayrıca 65 yaşından büyük olmamalıdır,
 • Komite %40 ile %69 arasında değişen bir engellilik raporu sunmalıdır,
 • Başka bir yerden nafaka almamalıdır,
 • Yeni çıkan yasanın belirttiği şekilde hiçbir geliri olmamalıdır,
 • İhtiyaca rağmen SGK gelirini geçmeyen ve herhangi bir iş yapmayan, ailenin kişi başına net geliri asgari ücretin 1 / 3’ünü geçmesi halinde maaş verilmez.

Bu koşullara bağlı olarak vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu engelli yardımından faydalanabilirler.

Engellilerin Yakınlarına Evde Bakım Desteği

Devlet tarafından yapılan 65 yaşlılık aylığına ek olarak, engelli yakınları Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler tarafından diğer bir yardımdan da faydalanabilmektedirler.  Engelli vatandaşların yakınlarına aile bakımı sübvansiyonları sağlanmaktadır. Bu yardım 2020 yılı tutarı 1.554.61 TL’dir. Yardım alabilmek bazı koşulların karşılanması gerekmektedir. Engellilik oranı en az %50 olmalı ve “ağır engellilik” bölümünde “evet” olarak işaretlenmelidir. Evde bakıma muhtaç olduğu gerçeği İl Müdürlüklerince atanan “Bakım Hizmeti Değerlendirme Kurulu” tarafından onaylanmalıdır. Her ailenin geliri asgari ücretin 2 / 3’ünden az olmalıdır. Bu şartlar çerçevesinde uygun olan engellilerin ailelerine evde bakım desteği ödenmektedir.

RELATED ARTICLES

2 YORUMLAR

 1. Thank you for all of the work on this web page. My mum takes pleasure in conducting investigation and it’s easy to understand why. We learn all of the powerful way you make powerful tricks through the website and therefore inspire participation from other people on the topic then my princess has been starting to learn so much. Take pleasure in the rest of the year. You have been conducting a stunning job.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?