asd
Cumartesi, Temmuz 20, 2024
AnasayfaDinÖlüye Hangi Dua Okunur?

Ölüye Hangi Dua Okunur?

Cenaze esnasında ve sonrasında ölüler için dua okunmaktadır. Ölülerin dua beklediği birçok din alimi tarafından doğrulanmıştır. Cenaze esnasında doğru dualar okunmalı ve cenaze sonrasında da ölünün yakınları yani akrabaları ölü için içlerinden geldikleri her an dua okumalıdır. Bu dualar sözlü olabildiği gibi Arapça dualar şeklinde de olabilir. Özellikle ölüler için okunan dualar arasında en önemlisi Yasin suresidir. Ölülerin arkasından Yasin suresi okumak çok büyük sevaptır ve ölüyü yerinde rahatlatır.

Cenaze Esnasında Okunan Dua

Ölüler için cenaze esnasında okunan okunacak duanın Arapça şekli şu şekildedir:

“E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Minhâ haleknâküm ve fîhâ nü’îdüküm ve minhâ nuhricüküm târeten uhrâ. Allâhümme fağfir lehû verhamhü inneke ente’l- ğafûrü’r-rahîm. Allâhümme’ğfirlî ve lehû ve a’kıbnî minhü ‘ukben haseneten.” Bu duanın Türkçe meali ise şudur:

“Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Sizi topraktan yarattık, sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. (Tâhâ, 20/55) Allah’ım! Onu bağışla ve ona merhamet eyle, şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. (Ebû Davud, Cenaiz, 60) Allah’ım! Beni ve onu bağışla, güzel akıbet ihsan eyle. (Tirmizî, Cenaiz, 7)” Bu dua cenaze esnasında ölünün yakınları tarafından okunabilir.

Midye haram mı, dinen caiz mi? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Cenazeden Sonra Okunan Dua

Cenaze sonrası okunacak dua ise şu şekildedir:

“Allâhümme’ğfir lehû verhamhu ve ‘âfihî va’fü ‘anhü ve ekrim nüzülehû ve vessi’ medhalehû vağsil-hu bi’l-mâi ve’ş-selci ve’l-beredi ve nakkihî mine’l-hatâyâ kemâ yunakka’s-sevbü’l-ebyedu mine’d-denes, Ve ebdilhü dâran hayran min dârihî ve ehlen hayran min ehlihî ve zevcen hayran min zevcihî. Ve edhılhü’l-cennete ve e’ızhü min ‘azâbi’l-kabri ev min ‘azâbi’n-nâr. Allâhümme’ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî ale’l-îmân ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ‘ale’l-İslâmi. Allâhümme lâ tahrimnâ ecrehû ve lâ tüdillenâ ba’dehû.” Bu dua yakınları tarafından cenaze definden sonra ölüler için okunan duadır. Duanın Türkçe meali ise aşağıdaki gibidir:

“Allah’ım! Şu ölen kuluna mağfiret et ve ona rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla yıka, hatalardan arındır, tıpkı beyaz elbisenin kirden arındığı gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir âzabından, ateş azabından sakındır. (Müslim, Cenaiz, 86) Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanları ve bulunmayanları, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla. Allah’ım! Bizden yaşattığını İslâm dini üzere yaşat, öldürdüğünü de imanlı olarak öldür. Allah’ım! Onun ecrini bize haram kılma, ondan sonra da bizi saptırma. (Ebû Davut, Cenaiz, 60)”

Ölüye Yasin Okumak

Ölü için Yasin suresi okumak çok hayırlıdır. Peygamber Efendimiz birçok hadisi şerifinde Ölünün arkasından Yasin okunması gerektiğini vurgulamıştır. Aynı şekilde Yasin suresinin ölüm döşeğindeki bir hastaya okunabileceği gibi ölüm anında ve ölüm sonrasında da okunmasının çok önemli olduğu söylenir. Ölüm anında okunan Yasin Suresi ölümü kolaylaştırır ve kişi son nefesini verirken üstündeki zorluk hafif edilmeye çalışılır.

Ölüler Dua Bekler Mi?

Ölülerin dua beklediği Peygamber Efendimiz tarafından ve birçok din alimi hocalar tarafından söylenir rivayetlere göre ölüler sadece dua değil sadaka dahi beklerler. Kişiler ölü olan yakınları için fakir insanlara sadaka yapıp ölülerin üzerine dua ederler ise bu sevap hem kişiye hem de ölü olan yakınına gider. Yani ölünün arkasından sadaka vermek de en az dua okumak kadar sevaptır. Ölüler için dua okunan dualar ne kadar sevap ise zikir çekmekte aynı sevabı getirir. Yani dua okuyamayanların onlar için zikir çekmeleri de beklenir.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?