asd
Pazartesi, Temmuz 22, 2024
Anasayfaİş ve KariyerNasıl Müteahhit Olunur? Şartları Nelerdir?

Nasıl Müteahhit Olunur? Şartları Nelerdir?

Müteahhit olmak için gerekli olan şartlardan ilki 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Müteahhit olmak için herhangi bir üniversiteden mezuniyet şartı aranmamaktadır. Fakat müteahhit olmak isteyenlerin eğitim görebilecekleri bazı üniversitelerin müteahhitlik sertifika programı da bulunmaktadır. Müteahhit olmak için aranan şartlar şöyle sıralanabilir:

 • 18 yaşını doldurduktan sonra T.C. vatandaşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli olan Yeterlilik Belgesini almak,
 • Ticaret odasına kaydını müteahhit olarak tescil ettirmiş olmak,
 • Yeterli sermayeye sahip olmak.

Müteahhit Nedir?

Müteahhit kelimesi, “üstlenici, taahhüt eden” anlamına gelen, Arapça kökenli bir sözcüktür. Müteahhit, çeşitli türlerde inşaatların yapım sürecini başından sonuna kadar takip eden ve koordine eden kişilere denmektedir. Müteahhitler sorumlu oldukları projelerin iş planlamalarını, bu planların yürütülmesini ve denetimlerini sağlayan kişilerdir.

Müteahhitlerin Nitelikleri Nelerdir?

Müteahhit olmak için gereken kabiliyetler ağır ve yoğun çalışma şartları sebebiyle oldukça önemlidir. İşveren tarafından bir müteahhitte aranan nitelikler şöyle sıralanabilir:

 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • Etkili zaman yönetimi gerçekleştirebilmek,
 • Uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol oynayabilmek,
 • Doğru analiz yapabilmek,
 • İşletme yönetimi bilgisi,
 • Çalışanları denetleme kabiliyeti,
 • Pratik çözümler üretebilmek,
 • Etkili zaman yönetimi becerisi,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek.

Müteahhit Ne İş Yapar?

Müteahhitlerin yaptıkları işler arasında en önemlileri bulundukları inşaat projeleriyle ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak ve koordineyi sağlamaktır. İnşaattaki tüm ayrıntılar ve detaylar müteahhitler tarafından üstlenilir. Mimarlar ve mühendislerle beraber çalışan müteahhitler inşaatların başlangıcından bitişine kadar birçok planlama ve bütçe hesaplaması, iş güvenliği, yapı sahiplerinin izinleri ve diğer evrak işlerini yapmak zorundadırlar.

Müteahhittin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Müteahhitlerin yapması gereken görev ve sorumluluklar inşaat süreci için oldukça önemlidir. Müteahhitler bu görevleri yerine getiremezse inşaatlar aksar ve bütçeler zarara uğrayabilir. Bir müteahhittin yapmakta zorunlu olduğu görevler ve sorumluklar şöyle sıralanabilir:

 • İnşaatın yapılacak olduğu sahanın belirlenmesi,
 • Bir inşaat projesinin tüm aşamalarını baştan sona planlama,
 • Yeterli bütçeyi oluşturma,
 • Fiyat teklifini oluşturabilmek için malzeme, işçilik, makine ve diğer masrafların maliyetini hesaplama,
 • Maliyetleri azaltmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak,
 • Müşterilere sunmak üzere proje takvimi oluşturmak,
 • Mimar veya mühendis gibi diğer mesleklerden profesyoneller ile birlikte çalışmak,
 • Projenin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek,
 • Projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak,
 • İnşaat süreci için gerekli olan işe alım süreçlerini yönetmek,
 • İşçi güvenliğini sağlamak gerekli denetlemelerin yapıldığından emin olmak,
 • İş performansını denetlemek,
 • Ekipman ve araçların zamanında ve uygun bakımının yapıldığından emin olmak,
 • Acil durumlarda müdahale edilmesini sağlamak,
 • Müşterilere sunmak için proje takvimi oluşturmak
 • Potansiyel müşteriler için teklif hazırlamak,
 • Gerekli yasal izinleri almak ve evrakları hazırlamak,
 • Yapımı süren projeyi tartışmak ve gerekli olan takip toplantılarını planlamak için müşterilerle iletişime geçmek.

Müteahhitler Ne Kadar Kazanır?

Müteahhitlerin kazançlarının ne olduğu kişilerin kariyerlerinde kaydettikleri ilerleme, tecrübeleri, çalıştıkları pozisyonlar gibi unsurlara göre farklılık gösterebilir. Bu değişkenlere göre bir müteahhittin aldığı ortalama maaş miktarları şu şekildedir:

 • En düşük müteahhit aylık maaşı 3020 TL,
 • En yüksek müteahhit aylık maaşı 10.290 TL,
 • Ortalama müteahhit aylık maaşı 5550 TL’dir.

Bunların yanında bireysel çalışan müteahhitlerin sabit bir maaş geliri yoktur. Kazanılan para inşaat işinin büyüklüğüne ve müteahhitin finansal becerilerine göre değişir. Örneğin 250.000 TL bütçe ile bir inşaat yapan müteahhit 200.000 TL kadar kar yapabilir. Fakat diğer yandan 500.000 TL’lik bir inşaat yapan başka bir müteahhit iş bitiminde 20.000 TL bile kar yapamayabilir. Bu kazançlar ve zararlar ekonomik krizler, yanlış bütçe hesaplaması, inşaat sırasında meydana gelen aksaklıklar gibi birçok değişkene göre farklılık gösterebilir.

Müteahhitlik Belgesi Nedir?

Müteahhitlik yetki belgesi, müteahhit olmanın en temel şartlarından biridir. Bu resmi bir belgedir ve müteahhit olarak çalışma yapılması için gereklidir. 16.12.2010 tarihinde 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” adı altında yayınlanan yönetmelikte gerçek (şahıs) ve tüzel kişilerin (şirketler), adi ortaklıkların ve kooperatiflerin yapı müteahhidi yetki belgesi numarasına sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Müteahhit yetki belgesi sahibi olmadan müteahhitlik yapmaya çalışan kişiler hukuki olarak cezalandırılır. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünce verilmektedir.

Müteahhit olarak çalışmak ve yapı müteahhidi yetki belgesi almak isteyen kişilerin öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapılırken müteahhitlik belgesine sahip olmak istendiğini belirten bir dilekçe yazmak ve başvuru formu doldurmak şarttır. Daha sonra Halk Bankasına para yatırılmalı ve yatırılan paranın dekontu ile Ticaret Odasına sicil kayıt yaptırılmalıdır. Müteahhitlik yetki belgesi alınmadan önce gerekli sermayeye sahip olmak oldukça önemlidir. Sermayenin içerisinde işçilerin ödemeleri, malzemeler, gerekli harçlar ve başvurular da bulunmalıdır. Bu sermayede bulunan paraya ve son yıllarda yapılan sözleşmelere göre A, B, C, D, E, F, G, H sınıfı müteahhitlik belgesi verilir. Sınıflarına göre müteahhitlik belgesi şartları şöyledir:

 • A Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek sözleşmede 90 milyon liralık iş yapılmış olmalıdır. Bu sınıftaki müteahhitler istediği metrekarede inşaat yapma hakkına sahip olmaktadır.
 • B Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek seferde 65 milyon liralık iş ve tek sözleşmede 32 bin 500 metrekare iş yapılmış olmalıdır. Bu gruptaki firmaya 65 bin metrekareye kadar iş yapma yetkisi verilmektedir.
 • C Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek sözleşmede 45 milyon liralık ve 22 bin 500 metrekare iş yapılmış olmalıdır. Bu sınıfa bir iş için 45 bin metrekareye kadar inşaat hakkı verilmektedir.
 • D Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için tek sözleşmede 30 milyon liralık iş ve 15 bin metrekare inşaat yapma şartı bulunmaktadır. Bu sınıfa giren firma yine tamamladığı işin 2 katı yani 30 bin metrekare inşaat yapma hakkına sahip olmaktadır.
 • E Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için tek sözleşmede 15 milyon liralık iş ve 7 bin 500 metrekare iş yapılmış olmalıdır. Bu sınıfın yeni sistemde tek ruhsatta üstlenebileceği iş 15 bin metrekaredir.
 • F Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için tek seferde 3 milyon liralık ve 2 bin 500 metrekare iş yapılmış olmalıdır. F sınıfı belgeye sahip firmaya tek ruhsatta 5 bin metrekare inşaat hakkı verilmektedir.
 • G Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için firma tek sözleşmede 1,5 milyonluk ve 1500 metrekare iş yapılmış olmalıdır. G sınıfı belgeye sahip olanlar tek ruhsatta en fazla 3 bin metrekare iş yapma hakkına sahip olmaktadır.
 • H Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için iş deneyimi aranmamaktadır, ilk defa inşaat yapacak firmalar H sınıfı müteahhitlik belgesi alabilir. Ancak bu firmalara tek ruhsatta en fazla 1000 metrekare inşaat yapma hakkı tanınmaktadır.

Ayrıca isteğe bağlı sigorta nedir, nasıl yapılır? Bilgilerine bakabilirsiniz.

Müteahhitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Müteahhitlik belgesi almak için sunulması gereken evraklar gerçek (şahıs) kişiler, tüzel (şirket) kişiler, adi ortaklıklar ve yapı kooperatifleri için farklıdır. Gerçek (şahıs) kişilerde müteahhitlik yetki belgesi başvurusunda gerekli evraklar şöyle sıralanmaktadır:

 • Dilekçe,
 • Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak),
 • Kayıtlı olunan ticaret ya da sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • T.C. kimlik kartı,
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na yatırılmış 2000 TL dekontunun aslı istenmektedir.

Tüzel (şirket) kişilerin müteahhitlik yetki belgesi başvurusunda gerekli belgeler şöyle sıralanmaktadır:

 • Müteahhitlik yetki belgesi için başvuran ortakların kimlik fotokopisi
 • Başvuru formu
 • Son 1 sene içerisinde alınmış olan şirketin ticaret odası kayıt belgesi
 • Şirkete ait vergi levhası fotokopisi
 • Şirket içerisinde ortaklık pay durumunu gösteren gazete, aslı gibidir onaylı sureti ile
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı’na yatırılan paranın banka dekontunun aslı istenmektedir.

Adi ortaklıklar için müteahhitlik yetki belgesi başvurusunda gerekli belgeler şöyle sıralanmaktadır:

 • Müteahhitlik için başvuran kişilerin kimlik fotokopisi,
 • Başvuru formu,
 • Şirketler arası adi ortaklık sözleşmesi, aslı gibidir ya da noter onaylı,
 • Adi ortaklık kayıtları kapsamında her ortağın müteahhitlik kaydının tamamlandığını gösterir belge,
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı’na yatırılan paranın banka dekontunun aslı istenmektedir.

Yapı kooperatifleri için müteahhitlik yetki belgesi başvurusunda gerekli belgeler şöyle sıralanmaktadır:

 • Müteahhitlik için başvuran yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin kimlik fotokopileri,
 • Başvuru formu,
 • Son sene içerisinde alınmış olan yapı kooperatifinin ticaret odası kayıt belgesi, aslı gibidir onaylı,
 • Yapı kooperatifine ait olan vergi levhası fotokopisi
 • Yapı kooperatifinin kuruluş gazetesi, aslı gibidir onaylı,
 • Yapı kooperatifleri için kendi yapıların da müteahhitlik yapmak için yetkili olmaları söz konusudur. Bu nedenle aslı gibidir onaylı genel kurul kararı ya da kararın yayınlandığı ticaret sicil gazetesi,
 • Yapı kooperatifinin binaların inşa edileceği arsaya kooperatif olarak sahip ise tapu senedi. Eğer yapı kooperatifi bu arsaya sahip değil ise, arsa sahibi ile yapılan noter onaylı tapuya şerh verdirilmiş satış vaadi sözleşmesi,
 • Yapı ruhsatı düzenlenecek olan kooperatif binasına ait bilgilerin yer aldığı temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalı yapı ruhsatı ön başvuru formu,
 • Yönetim kuruluna ait güncel yetki belgesi,
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı’na yatırılan paranın banka dekontunun aslı istenmektedir.

Geçici Müteahhitlik Belgesi Nedir?

Geçici müteahhitlik yetki belgesi daha önce müteahhitlik yapmamış ve sadece bir yapı için başvuran kimselere verilen belgedir. Bu belge ile yalnız bir yapı üzerinde 5 yıl müteahhitlik yapma hakkı elde edilir.

Geçici Müteahhitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Geçici müteahhitlik belgesi almak için sunulması gereken evraklar şöyle sıralanmaktadır:

 • Tapu fotokopisi,
 • Tapu Kayıt Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 kodlu hesabına T.C. Kimlik No ile 1.000 TL yatırıldığına ait dekont aslı (Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir.),
 • Yetki Belgesi Başvuru Formu,            
 • Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakat name,
 • Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almakla ilgili ibarenin vekaletnamede olması zorunludur.

Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın (Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde) toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Müteahhitlik yetki belgesi sorgulaması ile olası dolandırıcılıkların önüne geçmek mümkündür. Müteahhitler sahip oldukları yetki belgelerinde bulunan numarayı her işlemde kullanmak zorundadırlar. Müteahhit olmak ve inşaat izni almak için müteahhitlik yetki belgesi numarasının bulunması gerekmektedir. Müteahhit yetki belgesi sorgulaması “Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi” üzerinden yapılmaktadır. YAMBİS sayfasından giriş yapıldıktan sonra T.C kimlik numarası veya vergi numarası kullanılarak sorgulama yapılabilir.

Astsubay Nasıl Olunur? 2022 Şartları Ve Net Maaşları

Subay Nasıl Olunur? 2022 Yılı Şartları ve Net Maaşları

Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar?

Muhasebeci Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Emlakçı Nasıl Olunur, Hangi Belgeler Gerekir?

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?