Perşembe, Haziran 20, 2024
AnasayfaDinKazasız Bir Yolculuk İçin Hangi Dua Okunur?

Kazasız Bir Yolculuk İçin Hangi Dua Okunur?

İnsanlar uzun veya kısa yola çıkmadan önce kazasız bir yolculuk için dua okumalıdır. Bu dualar kişileri çıktıkları yolculukta korur ve hayırlı bir yolculuk sürmelerini sağlar. Yola çıkan herkes kazasız veya belasız bir şekilde yolculuk ettikleri yere ulaşmayı hedefler. Bunun için yolculuk öncesinde kazasız bir yolculuk için okunan dualar vardır.

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

Abdullah İbn Sercis (r.a)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah’ın yolculuğa çıkarken okuduğu dua şu şekilde idi:

“Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâi’s- seferi ve keâbeti’l-münkalebi ve’l-havri ba’de’l-kevri ve da’veti’l-mazlûmi ve sûi’l-menzari fi’l-ehli ve’l-mâli.”

Anlamı: “Allah ’ım! Yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hâllerde bulmaktan sana sığınırım.” (Nesâî, İsti’aze, 41-42; İbn Mâce, Dua, 20) Bu duayı Peygamber Efendimiz yolculuğa çıkmadan önce okurdu ve sahabelerinin de yolculuğa çıkmadan önce bu duayı okumalarını isterdi.

Ayrıca Peygamber Efendimizin bineği ile yolculuk ederken okuduğu bir diğer dua ise şu şekildedir:

“Bismillâhi Allâhümme ente’s-sâhibü fi’s-seferi ve’l-halîfetü fi’l-ehli. Allâhümme ezvi lene’l-arda ve hevvin ‘aleyne’s-sefera.”

Türkçe anlamı: “Allah’ım! Seferde yardımcım, geride bıraktığım ailem ve çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah’ım! Bize yeri dür, yolculuğumuzu kolay kıl.”

Hayırlı bir kısmet için hangi duayı okumalıyım? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Abdullah İbn Ömer’e Göre Yolculuktan Önce Okunan Dua

Abdullah İbn Ömer (r.a.) rivayetine göre yolculuktan önce okunan dua şöyledir:

“Sübhânellezî sehhare lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîne ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Allâhümme innâ neselüke fi seferinâ hâze’l-birra ve’t-takvâ ve mine’l-‘ameli mâ terdâ. Allâhümme hevvin ‘aleynâ seferenâ hâzâ, vatvi ‘annâ bu’dehû. Allâhümme ente’s-sâhibü fis-seferi vel-halîfetü fi’l-ehli. Allâhümme innî eûzü bike min va’sâi’s-seferi ve keâbeti’l- menzari ve sûi’l-münkalebi fi’l-mâli ve’l-ehli ve’l-veled.”

Bu kazasız bir yolculuk için okunan duanın anlamı: “Bunu bizim hizmetimize veren Yüce Allah’ı tesbih ve takdis ederiz (Allah’ın şanı ne yücedir); yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. (Zuhruf, 43/13-14) Ey Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Ey Allah’ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et! Ey Allah’ım! Seferde yardımcı(mız), geride (bıraktığımız) çoluk çocuğu(muzu) koruyucu sensin. Ey Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü hâller görmekten sana sığınırım” (Müslim, Hac, 425)

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi duasının okunuşu ve meali sırası ile şu şekildedir:

“Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.” Peygamber Efendimize göre Ayetel Kürsi duasını evden çıkmadan önce okumak, eve tekrar girene kadar o kişiyi bütün kötülüklerden ve kazalardan korur.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?