Pazartesi, Haziran 10, 2024
AnasayfaGenelAbdest Alırken Hangi Dua Okunur?

Abdest Alırken Hangi Dua Okunur?

Abdest alırken okunması gereken dualar vardır. Burada önemli olan abdest almak iken abdesti alırken dua okumak da oldukça önemlidir. Ancak dua okunmasa bile abdest almanın önemi çok büyüktür. Öyle ki Peygamber Efendimiz abdest almanın önemini sürekli olarak vurgulamıştır. Peygamber Efendimize göre zamanın aklında yaşayan Müminler kıyamet gününde abdestli olurlar ise yüzleri ve vücutları parlayacaktır. Peygamber Efendimiz, abdest almanın önemini belirtmek için bir kimsenin sıkıntıda olduğu bir anda dahi abdest alması gerektiğini ardından da rahatlayacağını buyurmuştur.

Eller ve Ağız Yıkanırken Edilen Dua

Abdest esnasında eller yıkanırken okunan dua ve anlamı şu şekildedir:

“Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.”

“Azamet ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

Ağız yıkanırken edilen dua ise şöyledir:

“Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

Anlamı: “Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

Sinek öldürmek günah mıdır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Burun ve Yüz Yıkanırken Okunan Dua

Buruna su verilirken okunacak dua şöyledir:

“Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr.”

Anlamı: “Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma.”

Yüz yıkanırken okunacak dua ise şu şekildedir:

“Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü.”

Meali: “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır.” Duaların anlamlarının da kendileri kadar güzel olması abdest alırken dua okumanın önemini vurgulamaktadır.

Sağ ve Sol Kol Yıkanırken Okunan Dua Nedir?

Sağ kol yıkanırken edilen dua şöyledir:

“Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren.” Anlamı ise “Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.” Şeklindedir.

Sol kol yıkanırken edilen dua da şu şekildedir: “Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!”

Baş, Kulak ve Boyun Meshedilirken Okunacak Dua

Başı methederken okunan dua: “Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a’şini birahmetike ve enzil a’leyya min berekatik)” şeklindedir.

Meali ise “Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir. (Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.)” Böyledir.

Kulak meshedilirken edilen dua; “Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.” Ve meali; “Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl.” Şeklindedir.

Boyun meshedilirken okunan dua da “Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i).” Böyledir ve Türkçe meali ise şu şekildedir: “Allah’ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!”

Sağ ve Sol Ayak Yıkanırken Edilen Dua

Sağ ayak yıkanırken yapılan dua şöyledir: Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.” Anlamı: “Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

Sol ayak yıkanırken edilen dua da şu şekildedir: “Allahümme’c-al li sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.” Meali: “Allah’ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!” görüldüğü üzere abdest alırken dua okumak son derece önemlidir. Böylelikle abdestten verim alınabilir.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?